Debatt: ”Tobaksfria” produkter är inte alls tobaksfria

10 februari 2020
 / 
Debatt: ”Tobaksfria” produkter är inte alls tobaksfria

Åtta av tio tobaksdebuter sker innan 20 års ålder. Snus är varken en hälsoprodukt eller effektiv metod för nikotinavvänjning, utan en produkt som fångar barn och framtida vuxna i ett livslångt skadligt beroende. Det skriver Helen Stjerna i en slutreplik till Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, som hävdar att ”snuset bidrar till att minska rökningen” i Aftonbladet.

Den låga tobaksrelaterade dödligheten i Sverige är ett resultat av långsiktigt tobaksförebyggande arbete, starkare reglering av tobak och ökad kunskap om rökningens skadeverkningar. Vi är nu till stor del tillbaka på ruta vad gäller okunskap och bristfällig reglering av tobaksindustrins nya produkter, exempelvis det vita ”tobaksfria” snuset.

Vi håller med Patrik Strömer om att människor behöver ”korrekt kunskap om de stora hälsoriskerna med att dra ner tobaksrök i lungorna”, men de behöver också kunskap om de allvarliga hälsorisker som nikotinet i samtliga tobaksprodukter medför. Vitt snus och e-cigaretter kan innehålla 20 gånger mer nikotin än vanliga cigaretter och ökar risken för psykisk ohälsa, hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdom.

För att förebygga tobaksbruk måste alla nikotinprodukter, som inte är läkemedelsklassade, regleras i befintlig tobakslagstiftning. Till skillnad från de nya rökfria nikotinprodukterna innehåller nikotinläkemedel, som plåster och tuggummi, låga doser nikotin i syfte att hjälpa vuxna tobaksbrukare att sluta. Syftet med tobaksindustrins produkter är något helt annat – att rekrytera lojala livstidsberoende kunder.

Färre än fem procent av män i åldern 30 till 44 år röker, men enligt CAN använder fortfarande 30 procent av 17-åringarna tobak. Cirka 40 procent har testat e-cigaretter. De nya ”tobaksfria” produkterna, som inte alls är tobaksfria eftersom nikotinet framställs av tobak, är en bidragande faktor till att tobaksbruket inte minskar bland våra barn.

Samtliga nikotinprodukter är ett hot mot folkhälsan och måste regleras, inte bara för svenska ungdomar utan också för alla de barn som utnyttjas på tobaksfält runtom i världens låginkomstländer.

Allt nikotin framställs av tobak som hotar global hållbar utveckling och fångar nästa generation i ett livslångt beroende.

Helen Stjerna, Generalsekreterare A Non Smoking Generation