Visa Vår digitala föreläsning

För att så många elever som möjligt ska få ta del av viktiga fakta om tobak kan du som arbetar i skolan få tillgång till vår digitala föreläsning. Den är en inspelning av vår föreläsning från höstterminen 2020. Föreläsningen är något längre när den görs på plats i en skola, men den innehåller all den fakta som vi tycker att elever har rätt att ha om hur tobak påverkar kroppen, hjärnan, miljön och hållbarhetsarbetet i Agenda 2030.

Genom att skicka in formuläret här nedan får du tillgång till den inspelade föreläsningen 'Barnarbete i ny förpackning', en lärarhandledning med faktamaterial och gruppövningar som kan stödja ert tobaksförebyggande arbete.

Image

Efter våra föreläsningar i högstadie- och gymnasieskolor runtom i Sverige hösten 2020 uppgav 95 % av tillfrågade elever att de lärt sig något nytt och att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling. Hela 97 % uppgav att det finns argument i föreläsningen för att avstå från tobak!