Ja, tack. Ge mig tillgång till den digitala föreläsningen 'Barnarbete i ny förpackning'.

Image

Efter våra föreläsningar i högstadie- och gymnasieskolor runtom i Sverige hösten 2020 uppgav 95 % av tillfrågade elever att de lärt sig något nytt och att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling. Hela 97 % uppgav att det finns argument i föreläsningen för att avstå från tobak!

För att elever på fler skolor ska få ta del av kunskapen har vi nu också en digital version av föreläsningen, en lärarhandledning, faktamaterial och gruppövningar. Genom att skicka in formuläret får du access till du föreläsningen och lärarhandledning.