Engagera dig


Hur kan jag engagera mig i tobaksfrågan?

Vi ställs ofta inför frågan om hur privatpersoner kan göra sin röst hörd och engagera sig i tobaksfrågan. Efter att elever har tagit del av vår föreläsning eller när människor ser våra filmer och kampanjer, önskar många att de hade fått tillgång till kunskapen om hur tobak påverkar vår värld i ett tidigare skede. Trots att de flesta är medvetna om tobakens skadliga inverkan på kroppen, är det få som känner till tobaksindustrins strategier och dess påverkan på miljö och hållbar utveckling. Informationen om hur tobak bidrar till dödsfall, ohälsa och ojämlikhet världen över är både upprörande och kan framkalla känslor av hjälplöshet. Men det är viktigt att komma ihåg att vi inte är hjälplösa; tillsammans kan vi agera för att bekämpa tobaksindustrin och påverka våra politiker att införa mer robusta tobakslagar.

Här följer en lista med förslag på hur du genom en relativt liten insats kan göra stor skillnad.

BOJKOTTA TOBAKSINDUSTRIN

Tobaksepidemin är ett av världens största hot mot folkhälsan, och tobak är den största orsaken till global ohälsa som går att förebygga. Tobak motverkar samtliga av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, tobaksrelaterad ohälsa drabbar människor både i konsumtionen och i produktionen av tobak. Det första steget att bidra till en positiv förändring är enkel. Det börjar med dig. Det viktigaste du kan göra för att inte bidra till tobaksindustrins negativa konsekvenser för vår värld är att avstå från tobak och nikotin.

ÖKA DIN KUNSKAP OM TOBAKSFÖRETAGENS STRATEGIER

Kunskap är makt! Läs på om hur tobaksföretagen aktivt jobbar för att locka in barn och unga i bruk, på så sätt kan du identifiera och syna deras metoder. Du lär dig mer om detta i vårt faktablad om tobaksindustrins strategier. Kunskap är till för att delas, börja med att berätta om dina nya kunskaper till personer i din bekantskapskrets. Vid middagsbordet, i omklädningsrummet innan fotbollsträningen, i ett skolarbete, i en story på Instagram eller i en TikTok.

DELA VIDARE A NON SMOKING GENERATIONS INLÄGG PÅ SOCIALA MEDIER

Vi på A Non Smoking Generation har material och innehåll som du kan dela på dina sociala medier för att upplysa dina följare. Scrolla igenom flödet på Instagram – så kan vi lova att du hittar intressant content som fler människor kan lära sig av! Annars har vi relevanta och faktabaserade nyheter som du är fri att dela vidare här. Tagga oss gärna i posterna så gillar och delar vi tillbaka!

SKRIV EN INSÄNDARE TILL DIN LOKALA TIDNING

Ett bra och effektivt sätt att dela dina kunskaper samt inspirera fler till tobaksfrihet är att skicka in en insändare till din lokala tidning. Låt dig inspireras av vår supporter och aktivisten Emilia Hagesäter som skriver i Sydsvenskan här och i Trelleborgs Allehanda här.

DELA “DU BESTÄMMER SJÄLV” I DINA SOCIALA KANALER

Tobak motverkar samtliga av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Att röka, eller snusa, är alltså intehållbart. Det gäller även vitt snus och e-cigaretter. Att avstå tobak är en av de saker du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, detta är vad filmen ‘Du Bestämmer Själv’ handlar om. Filmen lanserades inför FN-dagen och du hittar den på vår IGTV på Instagram och på Youtube (finns med engelsk, svensk och arabisk undertext).

TA STÄLLNING GENOM ATT BÄRA A NON SMOKING GENERATIONS LOGGA

Genom att köpa kläder och prylar med vår logga tar du ställning för tobaksfrihet, samtidigt som kostnaden för produkterna går till vårt arbete för barn och ungas hälsa. Shoppen hittar du här. Om du lägger upp en bild med våra kläder och taggar oss så delar vi gärna bilden vidare (med ditt medgivande).

SKICKA ETT MEJL TILL DINA KOMMUNALA POLITIKER

Du kan alltid kontakta dina lokala politiker för att uttrycka dina åsikter som medborgare. Anser du att lagar inte följs, att det är ett problem med tobaksbruk i den lokala skolan, att det är ett problem med nedskräpning – eller något annat – mejla eller skicka ett brev till dina lokala politiker för att sätta frågan på agendan. Håll dig informerad om pågående lagstiftningsinitiativ som rör tobak och stöd förslag som syftar till att minska tobaksbruket. Genom att vara aktiv i samhällsprocessen kan du påverka förändring från grunden.

ANVÄND SOCIALA MEDIER

Dela artiklar, fakta och kampanjer om tobaksfrågan på dina sociala medier. Genom att använda din röst online kan du nå en bredare publik och skapa diskussion kring ämnet. Vi har flera videos som kan delas vidare på sociala kanaler, och artiklar på vår hemsida som kan delas. 

SKICKA ETT MEJL TILL MILJÖORGANISATIONER

Har du tänkt på att många organisationer som arbetar med miljö- och klimatfrågor inte nämner tobak i sitt arbete? Vi jobbar hårt på att etablera tobak som det enorma miljöproblem som det faktiskt är, men vi behöver hjälp i detta arbete. Hjälp oss att sprida fakta om tobakens miljöpåverkan genom att uppmuntra större miljöorganisationer att inkludera tobak i sitt arbete – på liknande sätt som de informerar om, samt arbetar emot, negativa miljöeffekter av andra produkter. Läs mer om tobakens koppling till miljö och klimat här.

BLI EN PÅVERKARE & SKAPA MEDVETENHET

Engagera dig i din lokala gemenskap genom att informera skolor, ungdomsgrupper eller lokala organisationer om riskerna med tobak. Genom att vara en lokal påverkare kan du inspirera andra att också ta ställning mot tobaksbruk. Går du på en skola och tycker att ni får för lite information om tobak? Gå och knacka på rektorns dörr (eller maila hen) och berätta att ni vill ha förändring. Skolperson kan använda sig av vårt material Tobaksfri skoltid för att inleda arbetet på skolan och skapa policys. Arbetar du på en arbetsplats där många har problem med tobak/nikotin? Om möjligt, ta upp tobaksfrågan på din arbetsplats och föreslå hälsoprogram eller stödåtgärder för de som vill sluta röka. En tobaksfri arbetsplats främjar inte bara hälsa utan skickar också en stark signal om folkhälsa och mänskliga rättigheter.

STARTA EN INSAMLING FÖR A NON SMOKING GENERATION PÅ FACEBOOK

Gå till din Facebook-startsida eller profil, skapa ett inlägg, tryck på “lägg till i inlägget”, tryck på “samla in pengar”, välj A Non Smoking Generation som ideell organisation – börja samla in pengar till vår organisation via din Facebook-sida! Vi kommer tacka dig för din insats!