Ny studie: Snusare misslyckas att sluta röka

Rökare som försöker sluta genom att ersätta cigaretter med snus löper ökad risk att misslyckas med sina försök till rökstopp. Det visar en ny studie från Norge.

Snus framställs ofta, framför allt av tobaksindustrin, som ett effektivt hjälpmedel för rökare som vill sluta. Nu visar en ny studie från Norge att personer som försöker sluta röka med hjälp av snus löper ökad risk att misslyckas jämfört med personer som inte använder snus. Nuvarande snusanvändning var den enda riskfaktorn för misslyckade rökstopp bland både män och kvinnor.

Inger Torhild Gram, en av forskarna bakom studien, lyfter i ett pressmeddelande att studieresultaten står i direkt motsats till de föreställningar som sprids om snus, och anser att det är viktigt att informera rökare om att snus minskar chansen till lyckade rökstopp.

Studien utfördes genom att följa och analysera information från 4333 rökare som frivilligt deltog i ett internetbaserat rökavvänjningsprogram mellan 2010-2012.

Resultaten visar också att kvinnor och personer med högre utbildning har större chans att vara rökfria sex månader efter slutdatumet, jämfört med män och personer med lägre utbildning. Studenter misslyckas oftare att sluta än heltidsanställda, och personer med starkt nikotinberoende misslyckas oftare än personer med mindre starkt nikotinberoende.

Detta är den första studien som har undersökt samband mellan snusande och rökavvänjning bland rökare som vill sluta, och som har följt utvecklingen bland så många personer under en så lång period som sex månader.

Vill du hjälpa oss att förebygga allt tobaksbruk? Stöd vårt arbete här.