Ny utredning för att säkra ”en trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter”

2 september 2022
 / 
Ny utredning för att säkra ”en trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter”

Socialdepartementet har tillsatt en utredning för att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering av alkohol, tobak och nikotinprodukter. Syftet är att främja folkhälsan med särskilt fokus på att stärka skyddet av barn och unga. Utredaren ska bland annat se över förslag om att införa en tobaks- och nikotinfri skoltid, samt att reglera nikotinhalten i vitt snus.

Den kommande utredningen ”En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter” ska se över vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet, och analysera behovet av uppdateringar samt nya lagförslag. Det primära syftet är att säkerställa en konsekvent reglering som stärker ungas skydd mot skadliga missbruk.

Utredaren ska bland annat analysera följande förslag och se över möjligheter för reglering:

  • En lag om tobaks- och nikotinfri skoltid
  • Förbud mot langning av tobaks- och nikotinprodukter
  • Införa krav (minimigräns) på antalet portioner per förpackning med vitt snus
  • Begränsa mängden nikotin (maxgräns) i vitt snus

Inga-Lill Askersjö, justitieråd och ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen, ska leda utredningen och redovisa resultatet senast den 31 oktober 2023.

A Non Smoking Generation har länge efterlyst en hårdare reglering av alla former av tobaks- och nikotinprodukter, och framför allt en lag om tobaksfri skoltid som förbjuder alla dessa produkter under hela skoltiden. Vi välkomnar därför utredningen och kommer arbeta hårt för att samtliga förslag på tobaksområdet ska resultera i regler som bättre skyddar barn och unga.

Vill du hjälpa oss med vårt politiska påverkansarbete? Stöd oss här. 

Tycker du också att alla barn förtjänar en tobaksfri skoltid? Skriv under på vår namninsamling här.