SVT: Unga möter förbjuden reklam

Onsdag 4 september gästade Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, SVT:s morgonstudio för att presentera resultaten från vår nya Novusundersökning om ungas attityder till tobak.

Undersökningen visar att åtta av tio tobaksdebuter sker i tonåren. Helen Stjerna uppmärksammade hur tobaksindustrin arbetar med produktutveckling och marknadsföring för att rekrytera barn och unga till framtidens nikotinberoende kunder. 24 procent av tillfrågade ungdomar svarade i undersökningen att de ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter. Helen förklarade:

Tobaksindustrin vet att det bara är unga människor som börjar med tobak. För att ha kunder i framtiden behöver man nå ut till unga, och det gör man på olika sätt – utvecklar nya produkter som man kallar tobaksfria så att det är fritt fram att marknadsföra, men också ser vi jättemycket samarbeten med influencers och reklam i sociala medier.

Vid sidan av reklamen ser vi också att kunskapen sjunker. De flesta vet att rökning ger svarta lungor, men väldigt få känner till nikotinets skadeverkningar. Många av de nya produkterna innehåller skyhöga mängder nikotin och framställs som att de är ofarliga, exempelvis det vita snuset. Det är jätteviktigt att säga att framför allt unga människors hjärnor tar väldigt mycket skada av nikotin och har man otur kan det ge sämre inlärningsförmåga, psykisk ohälsa, hjärtproblem och en lång rad hälsorisker. 

A Non Smoking Generation efterlyser:

  • Förbudet för reklam och sponsring av tobak ska inkludera samtliga nikotinprodukter som inte är godkända läkemedel
  • Förbjud godisliknande smaker som lockar barn och unga att testa tobak
  • Inför tobaksfri skoltid och ställ krav på att undervisningen inkluderar alla hälso- och hållbarhetsaspekter på tobak

Se inslaget här (2 timmar och 38 minuter in i klippet).