Vetenskaplig artikel om tobaksfri skoltid

Vetenskaplig artikel Tobaksfri skoltid

En vetenskaplig artikel om A Non Smoking Generations metod för tobaksfri skoltid är nu publicerad i Socialmedicinsk tidskrift. Artikeln Kunskapsbaserat tobaksförebyggande arbete i skolan beskriver utvecklingsarbetet och genomförandet i fyra svenska kommuner, samt faktorer som påverkar implementeringen.

Under 2010-2017 utvecklade A Non Smoking Generation ”ett kunskaps- och teoribaserat tobaksförebyggande flerkomponentsprogram för grund- och gymnasieskola tillsammans med en tvärvetenskaplig rådgivande forskargrupp.” Detta kallas tobaksfri skoltid och är en metod i sex steg för att stödja skolor i deras tobaksförebyggande arbete. Genom att arbeta fram en tobakspolicy som sedan implementeras och förankras bland personal och elever kan skolan skapa goda förutsättningar för att skolmiljön stödjer elever till att förbli tobaksfria.

Nästan alla som brukar tobak börjar innan de har fyllt 18 år, och skolan är därför en viktig arena under barns uppväxt som har stor potential att förebygga tobaksbruk. Tobaksfri skoltid baseras på ett perspektiv där tobaksförebyggande arbete görs av omtanke för alla elever. Det handlar inte om att upprätthålla en viss ordning genom att förbjuda rökning inom skolans område. Det handlar om att skolan ska vara en plats och tid där tobaksfrihet är normen, så att eleverna skyddas från negativt grupptryck och slipper känna pressen att testa.

Citat från en samordnare som intervjuats angående processmodellen:

”Jag tycker att det är ett bra koncept och det är bra för att man pratar om att förändra sitt sätt i bemötande. Och att man pratar tobaksfri skoltid. Vi pratar inte om streck och linjer. Det är också något som jag upplever är förlösande. Det låter stort, men när det har landat hos pedagogerna är det ett väldigt skönt förhållningssätt. (Samordnare 4).”

Läs hela artikeln i Socialmedicinsk tidskrift och läs mer om projektet på tobaksfriskoltid.nu.

 

Tobaksfri skoltid logga