Rökning på skolgårdar – trots förbud

En kartläggning visar som Länsstyrelsen i Uppsala har gjort visar att det röks på nästan alla skolgårdar i länet.

Tobaksrökning observerades på 24 procent av de undersökta högstadieskolorna samt på 75 procent av gymnasieskolorna. Förekomsten av cigarettfimpar visar dock att det röks på i princip alla skolgårdar. Gymnasieskolorna är bättre än högstadieskolorna på att informera om gällande rökförbud, men har samtidigt i större omfattning askkoppar och rökrutor. På fyra gymnasieskolor fanns rökrutor, vilket enligt tobakslagen är förbjudet.

– Om det uppfattas som tillåtet att röka på skolorna innebär det för barnen en ökad risk för att börja använda tobak. Alla barn har rätt till en tobaksfri skoltid, säger Anna Haid, ansvarig för ANDT-förebyggande frågor på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Enligt tobakslagen råder sedan 1994 rökförbud på skolgårdar.

A Non Smoking Generation driver under tre års tid (2015 – 2017) projektet Tobaksfri skoltid NU! tillsammans med minst tre kommuner och ett friskoleföretag. Inom ramen för projektet finns också aktiviteter som syftar till att sprida kunskap om verkningsfulla verktyg och arbetsmetoder.