Jobba med oss!


Vi behöver din hjälp att sprida kunskap om hur tobak orsakar allvarliga hälsorisker, skövling av skog och att barn tvingas arbeta istället för att gå i skolan. Var med oss i kampen för alla barns och ungas rätt till ett tobaksfritt liv.  Det gäller barn och unga som lockas in i ett beroende med allvarliga hälsorisker som följd. Det gäller barn och unga som fråntas möjligheten till utbildning för att istället tvingas arbeta under skadliga förhållanden på tobaksodlingar. Vi redovisar ursprung, framställning och intäktsfördelning för varje produkt i vår shop.

Sälj våra produkter


Genom att jobba med oss kan du tjäna pengar till ditt lag eller till dig själv och samtidigt hjälpa andra. Det finns ett viktigt syfte med alla produkter som vi erbjuder på vår försäljningsplattform. Försäljningen stöder vårt arbete, men leder även till att tobaksodlare kan förbättra sina levnadsvillkor genom att välja andra grödor som också är bättre för miljön.

I shoppen kan du se vad du kan tjäna på att sälja våra produkter och på vilket sätt du bidrar till vårt arbete och till förbättrade villkor för bönder i tobaksodlande länder. 

VÅRA AMBASSADÖRER
Image

Iza & Elle är våra nyaste ambassadörer. Våra ambassadörer är förebilder för många ungdomar och har därför ett betydelsefullt uppdrag.

VÅRA FÖRELÄSARE

Image

Våra föreläsare Sonia och Josefin är ute på skolor för att sprida kunskap och engagera. De är också ständigt närvarande och aktiva i våra sociala kanaler.

VÅRA PRODUCENTER

Image

Vi samarbetar med företag som främjar hållbarhet och tar ställning för våra klimatmål. Vi lyfter fram produkter som bidrar till att tobaksodlare kan välja andra grödor.