Projekt


Nio av tio som använder tobak börjar före 18 års ålder. Därför är tobaksförebyggande projekt avgörande för att stödja barn och unga till att förbli tobaksfria. Här är också skolans roll särskilt viktig eftersom det är där barn och unga spenderar stor del av sin uppväxt.