Ekonomi


A Non Smoking Generation är vårt publika namn som drivs av Stiftelsen En Rökfri Generation. Verksamheten styrs av stiftelsens stadgar som antogs den 1 juni 1994. Stiftelsens ändamål är att främja arbetet med att barn och ungdomar ska vara och förbli tobaksfria.

Image

A Non Smoking Generation följer Svensk insamlingskontrolls riktlinjer för årsredovisning. Till höger kan du ladda ner den senaste årsredovisningen, och här finns våra stadgar i sin helhet.

Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) vad gäller hantering av personuppgifter. Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy finns att också ladda ner bland dokumenten till höger.

 
Image

Giva Sveriges kvalitetskod

A Non Smoking Generation följer Giva Sveriges kvalitetskod, vilket innebär att vi vartannat år granskar vår verksamhet utifrån kodens krav med hjälp av en extern revisor. På givasverige.se beskrivs koden: ”Syftet med Giva Sveriges Kvalitetskod är att skapa ett ramverk för etisk, transparent och professionell insamling av gåvor och bidrag."

Kvalitetskoden ställer krav på att vi som medlemsorganisation upprättar en årsredovisning över vår ekonomi samt publicerar en effektrapport om den nytta vi åstadkommer inom våra verksamheter. I menyraden till höger finner du de senaste effektrapporterna.