Ekonomi


A Non Smoking Generation är vårt publika namn som drivs av Stiftelsen En Rökfri Generation. Verksamheten styrs av stiftelsens stadgar som antogs den 1 juni 1994. Stiftelsens ändamål är att främja arbetet med att barn och ungdomar ska vara och förbli tobaksfria.

Image

A Non Smoking Generation följer Svensk insamlingskontrolls riktlinjer för årsredovisning. Till höger kan du ladda ner den senaste årsredovisningen, och här finns våra stadgar i sin helhet.

Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) vad gäller hantering av personuppgifter. Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy finns att också ladda ner bland dokumenten till höger.

 
Image

FRIIs kvalitetskod

A Non Smoking Generation följer Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII) kvalitetskod, vilket innebär att vi vartannat år granskar vår verksamhet utifrån kodens krav med hjälp av en extern revisor. På frii.se beskrivs koden: ”FRIIs kvalitetskod är ett verktyg för intern kontroll och styrning för organisationer som samlar in gåvor och fungerar som ett stöd i våra medlemmars kvalitetsarbete.

Kvalitetskoden ställer krav på att vi som medlemsorganisation upprättar en årsredovisning över vår ekonomi samt publicerar en effektrapport om den nytta vi åstadkommer inom våra verksamheter. I menyraden till höger finner du de senaste effektrapporterna.