1 juli 2021: Två år med rökfria uteserveringar

1 juli 2021
 / 
1 juli 2021: Två år med rökfria uteserveringar

Den 1 juli 2021 är det exakt två år sedan vi fick en ny lag om tobak och liknande produkter. Sedan dess har vi åtnjutit fler rökfria utomhusmiljöer, såsom uteserveringar, lekplatser, entréer och hållplatser för kollektivtrafik. Denna lag har inneburit stora vinster för folkhälsan genom att skydda människor från passiv rökning. Den har även skapat bättre förutsättningar för vuxna tobaksbrukare som vill sluta, och framför allt minskat risken för att barn och unga börjar. 

Den 1 juli 2019 ersatte lagen om tobak och liknande produkter den tidigare tobakslagen från 1993, och även lagen som reglerar e-cigaretter från 2017. Nuvarande lag omfattar både cigaretter, snus, e-cigaretter, vattenpipor och fler liknande produkter.

Lagen innebär bland annat ett rökförbud på många offentliga platser utomhus, däribland uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser, hållplatser för kollektivtrafik och entréer till allmänna lokaler. Rökförbudet gäller cigaretter, e-cigaretter och andra produkter som röks eller inhaleras. Syftet är att öka allas tillgänglighet till allmänna platser och främja folkhälsan. Rökfria miljöer minskar exponering och bidrar till att avnormalisera tobaksbruk, vilket är särskilt viktigt för att skydda barn och unga.

Vill du stödja vårt arbete för ännu starkare tobakslagar? Se vad du kan göra här.

Läs mer om lagen hos Folkhälsomyndigheten.