Engagera dig här


Image


Hur kan jag engagera mig i tobaksfrågan?


Vi ställs ofta inför frågan om hur privatpersoner kan göra sin röst hörd och engagera sig i tobaksfrågan. Trots att de flesta är medvetna om tobakens skadliga inverkan på kroppen, är det få som känner till tobaksindustrins strategier och dess påverkan på miljö och hållbar utveckling. Informationen om hur tobak bidrar till dödsfall, ohälsa och ojämlikhet världen över är både upprörande och kan framkalla känslor av hjälplöshet. Men det är viktigt att komma ihåg att vi inte är hjälplösa; tillsammans kan vi agera för att bekämpa tobaksindustrin och påverka våra politiker att införa mer robusta tobakslagar.

Här följer en lista med förslag på hur du genom en relativt liten insats kan göra stor skillnad.

Image

Skriv under en namninsamling

Nuvarande lag för nya nikotinprodukter är svårtolkad och otillräcklig; unga exponeras oförminskat för nikotinreklam. Därför har vi tagit fram en namninsamling för de som vill se en stärkt lagstiftning för att skydda barn och unga: Föräldrauppror för nikotinfria barn. Skriv under du med!
Tobak/nikotin har dessutom en stark social smitta i skolan, och grupptryck är enligt unga den främsta anledningen till att man börjar. Hela 8 av 10 unga vill själva ha en helt tobaksfri skoltid. Låt oss lyssna på ungas röster - skriv under för en tobaksfri skoltid här.

Image

Bojkotta tobaksindustrin

Tobaksepidemin är ett av världens största hot mot folkhälsan, och tobak är den största orsaken till global ohälsa som går att förebygga. Tobak motverkar samtliga av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, tobaksrelaterad ohälsa drabbar människor både i konsumtionen och i produktionen av tobak. Det viktigaste du kan göra för att inte bidra till tobaksindustrins negativa konsekvenser för vår värld är att avstå från tobak och nikotin.

Image

Öka din kunskap om tobaksföretagens strategier

Kunskap är makt och är till för att delas! Läs på om hur tobaksföretagen aktivt jobbar för att locka in barn och unga i bruk, på så sätt kan du identifiera och syna deras metoder. Du lär dig mer om detta i vårt faktablad om tobaksindustrins strategier.

Image

Anmäl tobaksreklam till konsumentverket & kommun

Under 2022 infördes en ny lag för att reglera nikotinprodukter. Lagen anger bland annat att marknadsföringen ska vara "måttfull" och inte riktas mot unga under 25 år. Tobaksföretag bryter dock ständigt mot denna lag i samband med sin marknadsföring av e-cigaretter/vapes och vitt snus. Läs mer om lagen här och anmäl det du kan till Konsumentverket eller din kommun. Här hittar du en guide för hur du steg-för-steg anmäler till Konsumentverket.

Image

Sprid våra inlägg i sociala medier

Vi har material och innehåll som du kan dela i dina sociala medier för att upplysa dina följare. Kika igenom flödet på vår Instagram, vi lovar att du hittar informativ och underhållande content som andra kan uppskatta och lära sig av! Relevant forskning och nyheter kan du hitta här. Tagga oss gärna i dina inlägg kring tobaksfrågan.

Image

Dela videon "Du bestämmer själv" i sociala medier

Tobak/nikotin motverkar samtliga av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Att avstå tobak är alltså en utav de sakerna du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Detta är vad filmen "Du bestämmer själv" poängterar. Filmen lanserades inför FN-dagen och du kan enkelt dela den vidare via våra Instagram Highlights, Reels eller på YouTube. Den finns även med engelsk, svensk och arabisk undertext.

Image

Ta ställning genom att bära vår logga

Genom att köpa vår merch och bära vår logga tar du ställning för tobaks-/nikotinfria liv, samtidigt som kostnaden för produkterna går direkt till vårt arbete för barn och ungas hälsa. Shoppen är för tillfället under konstruktion, då vi byter leverantör Håll ut! Om du delar en bild med våra kläder i sociala medier får du mer än gärna tagga oss.

Image

Starta en insamling för A Non Smoking Generation

Gå till din Facebook-startsida eller profil, skapa ett inlägg, tryck på “lägg till i inlägget”, tryck på “samla in pengar”, välj A Non Smoking Generation som ideell organisation – börja samla in pengar till vår organisation via din Facebook-sida! Vi kommer tacka dig för din insats! Läs mer om tobakens koppling till miljö och klimat här.

Image

Bli en påverkare & skapa medvetenhet

Engagera dig i din lokala gemenskap genom att informera skolor, ungdomsgrupper eller lokala organisationer om riskerna med tobak. Genom att vara en lokal påverkare kan du inspirera andra att också ta ställning mot tobaksbruk. Går du på en skola och tycker att ni får för lite information om tobak? Gå och knacka på rektorns dörr (eller maila hen) och berätta att ni vill ha förändring. Skolperson kan använda sig av vårt material Tobaksfri skoltid för att inleda arbetet på skolan och skapa policys.  En tobaks-/nikotinfri miljö främjar inte bara hälsa utan skickar också en stark signal om folkhälsa och mänskliga rättigheter.

Image

Skriv en insändare eller ett mail

Ett bra och effektivt sätt att dela dina kunskaper samt inspirera fler till tobaksfrihet på är att skicka in en insändare till din lokala tidning eller skicka ett mail till kommunala politiker & miljöorganisationer. Låt dig inspireras av vår supporter och aktivisten Emilia Hagesäter som skriver i Sydsvenskan här och i Trelleborgs Allehanda här. Du kan alltid kontakta dina lokala politiker för att uttrycka dina åsikter som medborgare. Anser du att lagar inte följs, att det är ett problem med tobaksbruk i den lokala skolan, att det är ett problem med nedskräpning – eller något annat – mejla eller skicka ett brev till dina lokala politiker för att sätta frågan på agendan.