Föreläsningar


Nio av tio som använder tobak börjar i tonåren. Därför är tobaksförebyggande projekt avgörande för att stödja barn och unga till att förbli tobaksfria. Här är också skolans roll särskilt viktig eftersom det är där barn och unga spenderar en stor del av sin uppväxt.