Styrelse


Styrelsen är inte arvoderad och sammanträder 4-6 gånger per år. Styrelsen rättar sig efter riktlinjerna i Giva Sveriges kvalitetskod och fattar beslut i enlighet med Stiftelselagen (1994:1220).

Styrelsens sammansättning sedan 2016:

Styrelseordförande

Ann-Therese Enarsson
Ann-Therese är VD för TCOs tankesmedja Futurion och har arbetat med ungdomar och tobak sedan 1996. Tidigare vid Statens folkhälsoinstitut, som utredare i regeringsuppdraget om förutsättningar för att införa rökfria serveringar. Hon har en kandidatexamen i juridik och har också arbetat som inspiratör på A Non Smoking Generation och hållit i klassrumsundervisning. Ann-Therese medverkar i EU-kommissionens expertpanel beträffande den paneuropeiska ungdomskampanjen mot tobak.

Årets lobbyist 2004. Tidigare VD för IQ.
VD/Generalsekreterare för A Non Smoking Generation 2002-2005.
Styrelseledamot 2005-2011, styrelseordförande sedan 2011.

Styrelseledamöter

Ulrika Årehed Kågström

Generalsekreterare för Cancerfonden.

Styrelseledamot sedan 2016.

 

Anna Grönlund Krantz

Nytillträd VD för Hallvarsson & Halvarsson. Tidigare chef för kommunikation, marknad och hållbarhet på Skandia. Hon har även erfarenhet som politiker både på lokal och riksnivå.

Styrelseledamot sedan 2018.

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Styrelseledamot sedan 2016.

Karl Ole Möller

Karl Ole är verksam som advokat och delägare i Advokatfirman NORDIA och arbetar bl.a. med juridisk rådgivning till företag inom läkemedelsindustrin. Därutöver en mängd styrelseuppdrag.

Styrelseledamot sedan 2004.

Lena Sjöberg

Tandläkare i Norrköping. Kanslichef för Yrkesföreningar mot tobak.

Styrelseledamot sedan 2010.