Tobak ökar bland unga
Ungdomar behöver din hjälp att säga nej.
Tobak ökar bland unga
Barn och unga har rätt till en tobaksfri miljö.
Tobaksfrågan
Tobak motverkar samtliga globala hållbarhetsmål.
previous arrow
next arrow
Slider

AKTUELLT

nationella Tobaksfria veckan: svenska ungdomar förtjänar en tobaksfri skoltid

Norge, Finland och nyligen Danmark har infört en lag om tobaksfri skoltid för att skydda barn och unga från alla former av tobak i skolan. Vår senaste Novusundersökning visar att denna åtgärd har starkt stöd bland den svenska allmänheten, och åtta av tio unga i 14-18 års ålder uppger själva att det är positiva till att förbjuda cigaretter och snus under skoltiden - vilket motsvarar fler än 240 000 ungdomar som vill ha en tobaksfri skoltid. Upprepade gånger har vi försökt lyfta frågan hos utbildningsdepartementet, men får inget gensvar. Läs mer här.

 

ny novusrapport: unga behöver en tobaksfri skoltid

Nio av tio tobaksdebuter sker i tonåren eller tidigare. Den vanligaste orsaken till att unga börjar röka eller testar nya nikotinprodukter är påverkan från kompisar. A Non Smoking Generations nya Novusrapport visar att de flesta som börjar använda tobak är minderåriga och gör det på grund av grupptryck. Samtidigt visar rapporten att unga vill slippa den pressen i skolan - åtta av tio är positiva till att förbjuda både cigaretter och snus under skoltiden. Läs mer här.


Nyheter

19 november 2021

Ny WHO-rapport om trender i tobaksbruk mellan 2000-2025

För fjärde gången har WHO publicerat en rapport om trender i det globala tobaksbruket. WHO:s plan för att förebygga icke-smittsamma sjukdomar inkluderar ett mål om att minska den globala förekomsten av...

18 november 2021

Barnkonventionens dag 2021

Barnkonventionen antogs av FN den 20 november 1989 och blev svensk lag den 1 januari 2020, men ännu skadas tusentals ungdomar i Sverige och miljontals barn globalt av tobaksindustrins aktiviteter. På...

Fler nyheter