A Non Smoking Generation

Full 11
Tobak ökar bland unga
Ungdomar behöver din hjälp att säga nej.
Full  11
Full 22
Tobak ökar bland unga
Barn och unga har rätt till en tobaksfri miljö.
Full  22
Full 3
Tobaksfrågan
Tobak motverkar samtliga globala hållbarhetsmål.
Full 3
previous arrow
next arrowAKTUELLT


https://nonsmoking.se/wp-content/uploads/2023/10/nar-ska-barns-halsa-prioriteras-.pdf

NY NOVUSRAPPORT: "NÄR SKA BARNS HÄLSA PRIORITERAS?"


Andelen unga som anser att det är lätt för minderåriga att få tag på vitt snus och e-cigaretter fortsätter att öka samtidigt som unga exponeras för tobaksreklam med oförminskad kraft. Kunskapen om nikotinets hälsorisker och hur tobak motverkar miljö och mänskliga rättigheter är fortsatt låg och nu krävs krafttag för att vända den negativa utvecklingen. Det visar årets rapport från A Non Smoking Generation. Detta delar Via TT i ett pressmeddelande. https://via.tt.se/pressmeddelande/tobaksbarn-hjalper-sveriges-ungdomar-att-avsta-tobak?publisherId=337393&releaseId=3363807&lang=sv

FÖRELÄSNINGSTURNÉN 2023! "TOBAKSBARN HJÄLPER SVERIGES UNGDOMAR ATT AVSTÅ TOBAK"


Sedan 2013 har A Non Smoking Generation framgångsrikt spridit kunskap och inspirerat unga att förbli tobaksfria genom sin nationella föreläsningsturné i projektet Tobaksbarn. I snitt anser fler än nio av tio tillfrågade elever att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak. Under de senaste åren har bruket av vitt snus och e-cigaretter ökat kraftigt bland minderåriga och behovet av kunskap som kan motivera att avstå från tobak är kanske större än någonsinDetta delar Via TT i ett pressmeddelande. Tack till Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden som möjliggör årets turné.https://nonsmoking.se/aktuellt/lediga-jobb/

EU-PROJEKT: EN MILJON RÖSTER FÖR EN TOBAKSFRI GENERATION


De europeiska organisationerna European Network for Smoking and Tobacco Prevention och No Fumadores har tillsammans med organisationer från 15 europeiska länder initierat ett EU-projekt för att samla in en miljon röster för en tobaksfri generation och ett tobaksfritt Europa. A Non Smoking Generation har fått huvudansvaret att driva projektet och namninsamlingen i Sverige. Läs mer och skriv under här.


Nyheter


Fler nyheter