Samarbetspartners


Vi samarbetar med och får stöd av andra organisationer, företag, myndigheter samt byråer. Stort tack till er! Tillsammans ökar vi chansen att barn och unga förblir tobaksfria.

Image

Göteborgsvarvet


Spring för A Non Smoking Generation!

Sedan 2016 har A Non Smoking Generation ett samarbete med Göteborgsvarvet. Genom att springa för A Non Smoking Generation stödjer du det viktiga arbetet för tobaksfria barn och ungdomar. Anmäl dig att springa Göteborgsvarvet 2021 och gör en insats både för din egen och ungas hälsa!

I anmälningsavgiften ingår en startplats, en funktionströja, en gymbag och chansen att springa med vår ambassadör Martin Melin.

 

mer info och anmälan
Image

Skuru IK handboll


En gemensam kamp för barn och ungas hälsa

Tobak hör inte hemma i idrottsvärlden, eller i någon annan miljö heller för den delen. Skuru IK Handboll stödjer därför A Non Smoking Generations arbete för ett tobaksfritt samhälle. Samarbetet är en del av Skurus samhällsengagemang under parollen #viställerupp. 

Hemmet och skolan spelar en stor och viktig roll för att unga ska förbli tobaksfria, men även kompisar och fritidssysselsättning kan vara direkt avgörande. Det innebär att vi behöver arbeta tillsammans för att skydda barn och unga från tobak och andra droger. Därför samarbetar Skuru IK Handboll och A Non Smoking Generation med målet att sprida livsviktig information och stötta både barn och vuxna i arbetet för fler tobaksfria förebilder och för att göra handbollen till en helt tobaksfri sport.

skuru ik
Image

Downtown camper by scandic


För hälsa och en hållbar framtid!

2020 inledde A Non Smoking Generation ett samarbete med Downtown Camper by Scandic – ett hotell i centrala Stockholm som arbetar för att främja en aktiv, hälsosam och hållbar livsstil. 

– I samband med att hotellet blev en rökfri zon när den nya tobakslagen började gälla i somras ville vi skapa medvetenhet och sprida kunskap som kan hjälpa våra anställda och gäster att vara tobaksfria, och då känns A Non Smoking Generation som en självklar partner i arbetet med att främja livsstilsval som är bra både för individen och planeten, säger Erica Åberg, General Manager på Downtown Camper, i ett pressmeddelande.

I Downtown Campers giftshop kommer Non Smoking-produkter finnas till försäljning, och samtliga intäkter går direkt till vårt arbete för barns hälsa.

downtown camper
Image

Stayhard


Sprid A Non Smoking Generations budskap!

Sedan några år tillbaka har A Non Smoking Generation ett samarbete med e-handlaren Stayhard – en webbshop som vid flertalet tillfällen har designat och sålt klädkollektioner med den klassiska Non Smoking-loggan. En del av intäkterna från försäljningen går direkt till vår verksamhet för tobaksfria barn och ungdomar.  

Stayhard.se

Organisationer


A Non Smoking Generation driver verksamhet såväl enskilt som i samarbete med andra. Vårt samarbete med många organisationer är vitalt för att vi ska kunna nå ut med vårt budskap. Nedan presenteras några av våra större samarbeten.

SIDA/ForumCIV


En av våra viktigaste partners som möjliggör vårt mycket uppskattade projekt Tobaksbarn.

SIDA
Forum Syd

Svenska Postkodstiftelsen


Under 2017 fick vi även ovärderligt stöd från Svenska Postkodstiftelsen för att kunna genomföra ännu fler föreläsningar och därmed nå ut till fler ungdomar.

Svenska Postkodstiftelsen

Göteborgsvarvet


Sedan 2016 har vi ett samarbete med Göteborgsvarvet. Deltagare i Göteborgsvarvet kan välja att i samband med sitt deltagande stödja A Non Smoking Generations viktiga arbete.

Göteborgsvarvet

Cancerfonden


För att förebygga tobak och tobaksrelaterade sjukdomar samarbetar vi tillsammans med Cancerfonden & Hjärt-Lungfonden. Kring ungdomsperspektivet samarbetar vi med Unga Drogförebyggare, Unga allergiker, UMO.se och Psykologer mot Tobak. Vi samarbetar även med Astma och Allergiförbundet kring framförallt rökfria miljöer.

Cancerfonden

Hjärt-Lungfonden


För att förebygga tobak och tobaksrelaterade sjukdomar samarbetar vi tillsammans med Cancerfonden & Hjärt-Lungfonden. Kring ungdomsperspektivet samarbetar vi med Unga Drogförebyggare, Unga allergiker, UMO.se och Psykologer mot Tobak. Vi samarbetar även med Astma och Allergiförbundet kring framförallt rökfria miljöer.

Hjärt-Lungfonden

NCD-nätverket


A Non Smoking Generation är även del av det Svenska NCD nätverket som arbetar för att uppmärksamma icke-smittsamma sjukdomar och dess riskfaktorer både nationellt och internationellt. Nätverket består av bland annat Läkarsällskapet, Vårdförbundet, Yrkesföreningar mot Tobak, IOGT-NTO, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Sjuksköterskeföreningen, Tandläkarförbundet m.fl.

Gålöstiftelsen


Den stiftelse som över tid är en av våra mest betydelsefulla bidragsgivare är Gålöstiftelsen, som vill främja vårt arbete bland barn och ungdomar i Stockholms län.
Gålöstiftelsen

Folkhälsomyndigheten


Folkhälsomyndighetens organisations- och projektbidrag till vår stiftelse är även de en mycket betydande del av vårt stöd.
Folkhälsomyndigheten

Övrigt stöd


Vi har även de senaste åren fått betydande stöd av bland andra:

  • Sjöbergstiftelsen
  • Kavlifonden
  • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
  • Hälso- och Sjukvårdsnämnden
  • Stockholm Stiftelsen Oscar Hirsch Minne & Byggnadsstiftelsen S:t Erik

Våra vänner


Eftersom vi bedriver en ideell verksamhet, är ideellt arbete en otroligt viktig del för att kunna frigöra så mycket resurser som möjligt till det tobaksförebyggande arbetet. Våra vänner är personer och företag som bidrar med sin tid, kunskap och produkter för att utveckla och stödja vår verksamhet.
Ett stort tack till er!

Byråer och mediapartners


E-handel och distribution


Media