Om tobaksprodukter


Här har vi sammanställt information om olika tobaksprodukter och länkar till mer djupgående material. Längst ner på sidan finns en sammanfattning om tobaksbruk bland unga och våra förslag på hur det kan förebyggas. Nikotin framställs av tobak och borde regleras som tobak.

Tobak och nikotin

Tobak och nikotin kommer från tobaksplantan. Funktionen av det giftiga ämnet nikotin i plantans blad är att skydda den mot växtätande insekter. Tobak odlas i 124 länder och främst i Kina, Brasilien, Indonesien och Södra Afrika. 90 procent av all tobak odlas i låginkomstländer. Tobaksplantan trivs i varma och fuktiga klimat men tål inte regn. Den kräver mycket näring och regelbunden tillförsel av kemiska gödningsämnen samt stora mängder giftiga bekämpningsmedel. Tobaksodling kräver mycket arbete och det tar cirka sex till sju månader från frö till färdig planta. När tobaken har växt färdigt plockas den för att torkas och malas ned.

Nikotin är det starkt beroendeframkallande ämnet i tobak som används i olika tobaksprodukter. Vid tobaksbruk tas nikotin upp av blodet och påverkar hjärnan inom några sekunder. Nikotin aktiverar hjärnans belöningssystem och skapar belönande känslor som stimulerar upprepad användning. Ungefär 95 procent av de som försöker bli av med sitt nikotinberoende får återfall. Nikotin orsakar bestående skador på hjärnan och ökar risken för psykiska sjukdomar samt inlärningssvårigheter. Hjärnan blir även mer mottaglig för andra droger.

Image

Cigaretter

Cigaretter innehåller 8000 kemiska ämnen, exempelvis nikotin, tjära och kolmonoxid, varav minst 60 är cancerframkallande. Rökning ökar risken för många olika cancerformer, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar och psykisk ohälsa. Rökare får sämre immunförsvar och kondition. Vid graviditet ökar risken för sämre fostertillväxt, missfall och plötslig spädbarnsdöd. Varannan dagligrökare dör i förtid och dagligrökares liv blir i genomsnitt 10 år kortare. Personer som utsätts för passiv rökning drabbas av samma hälsorisker. 75 % av röken från en cigarett sprids till omgivningen medan endast 25 % hamnar i rökarens lungor. Årligen dör cirka åtta miljoner människor i världen på grund av rökning. Enligt en IHE-rapport sker cirka 14 000 av dessa dödsfall orsakade av rökning i Sverige.
Källor: Cancerfonden, 1177 och WHO.

Image

Vattenpipa

Vattenpipor innehåller vanligtvis smaksatt tobak med olika nikotinhalt som ofta röks i grupp. Det finns myter om att det skulle vara mindre farligt än vanliga cigaretter men det stämmer inte. De söta smakerna får många att tro att det är mindre skadligt och gör det lättare att börja använda tobak/nikotin vilket också ökar risken att bli beroende. Röken från vattenpipa innehåller en blandning av tobaksrök och röken från kolen. Röken innehåller lika mycket giftiga och cancerframkallande ämnen som cigarettrök. Den passiva rökningen från vattenpipor är också lika farlig som från cigaretter. En session med vattenpipa på en timme motsvarar lika mycket rök som ungefär 100 cigaretter.
Källa: Vårdguiden.se.

 

Image

Snus

Snus är känt som en svensk produkt och används främst i Norden men till exempel även i USA. Snus innehåller 3000 kemiska ämnen, varav minst 28 är cancerframkallande, och kan innehålla cirka åtta gånger mer nikotin än cigaretter. Snus ökar risken för typ 2-diabetes, vissa typer av cancer, hjärtinfarkt och stroke, skador på slemhinnor i munnen samt psykisk ohälsa. Vid graviditet ökar risken för sämre fostertillväxt, missfall och plötslig spädbarnsdöd. Snus kan bli en inkörsport till andra tobaksprodukter. Det vita snuset är en ny produkt som marknadsförs som tobaksfri, men den innehåller stora mängder nikotin som framställs av tobak. Snusföretagen har använt denna strategi för att undkomma lagstiftningen som reglerar tobak. Källor: Hjärt-Lungfonden och Folkhälsomyndigheten.

Image

E-cigaretter

E-cigaretter består av ett munstycke, batteri, förångare och en behållare för e-vätskan. Till skillnad från cigaretter sker ingen förbränning av tobak, ångan kommer från e-vätskan som förångas. Användaren fyller ofta själv på e-vätskan som består av en bärarvätska, smakämnen och oftast nikotin. Ångan kan ha tusentals olika smaksättningar som riskerar locka unga. Åldersgränsen för e-cigaretter är 18 år och de regleras i lagen om tobak och liknande produkter. Dock saknas ännu reglering av e-vätskornas innehåll. Kända risker med e-cigaretter är nikotinförgiftning, skador på luftvägar och munhälsa samt psykisk ohälsa. De ökar också risken för bruk av andra tobaksprodukter och droger. Mer info om e-cigaretter finns i vårt faktamaterial 5 saker som vuxna behöver veta om e-cigaretter. Källor: Tobaksfakta och forskning av Louise Adermark.

Det krävs krafttag från hela samhället för att skydda barn och unga från ett livslångt nikotinberoende.

Tobaksbruk bland unga

Nio av tio som använder tobak börjar i tonåren eller tidigare. Enligt CAN använder cirka 62 procent av eleverna någon eller flera olika tobaksprodukter under sin skoltid. De senaste åren har bruket av e-cigaretter och vitt snus bland unga ökat kraftigt. Det krävs krafttag från hela samhället - vuxna i hemmet, skolan och politiken - för att skydda barn och unga från att hamna i ett livslångt nikotinberoende.

Att det ännu finns brister i lagstiftningen där tillverkare och säljare av tobaksprodukter kan marknadsföra sig direkt till unga, exempelvis via smaktillsatser och reklam i sociala medier, ska ses som ett misslyckande. En hårdare reglering av ämnet nikotin är nödvändigt för att inte fler unga ska skadas av nikotinets effekter. Vi vill att regeringen och skolor omedelbart hanterar samt reglerar ungas bruk av alla olika tobaksprodukter.

Vi vill se följande:

  1. Produkter med nikotin ska jämställas med tobak avseende exponeringsförbud och tillsyn av försäljning.
  2. Ungdomar är priskänsliga och priset på tobak bör därför höjas.
  3. Alla skolor ska ha en handlingsplan för tobaksprodukter och arbeta för en tobaksfri skoltid.