Om oss


A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

A_Non_Smoking_Generation

A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak.

Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

Via digitala kanaler, föreläsningar och metodutbildningar påverkar vi unga och vuxna direkt. Genom opinionsbildning, politiskt påverkansarbete och kampanjer skapar vi förutsättningar för fler rökfria miljöer, en minskad acceptans för tobak samt en minskad tillgänglighet till tobak. Målet med vårt arbete är att begränsa den sociala acceptansen för tobaksbruk och tillgängligheten till tobak (två av de mest effektiva komponenterna för att minska tobaksdebuter bland unga).

A Non Smoking Generation startades 1979 av Carl Horn och Bo Lindkvist, som träffades på en rökig fest och upptäckte att de både upprördes över hur många unga som rökte. Där och då beslutade de sig för att skapa ett mode i att vara rökfri, stiftelsen En Rökfri Generation bildades med det publika namnet A Non Smoking Generation.

ImageImageImage
Image

Den första kampanjen

1979 genomfördes den första kampanjen och kända musikartister som Agnetha Fältskog, Ted Gärdestad och Tomas Ledin, samt idrottsstjärnor som Ingemar Stenmark och Hockeylandslaget, kunde ses på reklampelare runtom i landet. På sig hade de t-shirts med logon A Non Smoking Generation. T-shirten såldes på Hennes & Mauritz och är med två miljoner sålda exemplar, troligen bland Sveriges genom tiderna mest sålda t-shirt. Flera stora kampanjer följde och gav A Non Smoking Generation ett välkänt varumärke.

Verksamheten har därefter utvecklats och breddats till att även omfatta en rad andra preventionsmetoder. Under åren har vi påverkat beslutsfattare och politiker att stifta lagar mot tobak, och utbildat samt inspirerat i tusentals skolor där vi nått ut till över två miljoner elever.

Idag röker fortfarande nästan två av tio elever i grundskolans årskurs nio, och mer än en av fem elever i gymnasiets årskurs två. Lägger man till snus och andra tobaksprodukter blir det över 30 procent. Nio av tio av de som använder tobak börjar i tonåren eller tidigare - därför är de förebyggande insatserna av största vikt. Ett långsiktigt och kraftfullt förebyggande arbete är nödvändigt för att minska nyrekryteringen bland unga.

VÅR VISION ÄR EN HELT TOBAKSFRI GENERATION. VÅR ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING ÄR ATT UNGDOMAR SJÄLVA SKA VÄLJA ATT INTE BÖRJA MED NÅGON FORM AV TOBAK.