Ekonomi


A Non Smoking Generation är vårt publika namn som drivs av Stiftelsen En Rökfri Generation. Verksamheten styrs av stiftelsens stadgar som antogs den 1 juni 1994. Stiftelsens ändamål är att främja arbetet med att barn och ungdomar ska vara och förbli tobaksfria.

Image

Svensk Insamlingskontroll

A Non Smoking Generation följer Svensk insamlingskontrolls riktlinjer för årsredovisning. Till höger kan du ladda ner den senaste årsredovisningen, och här finns våra stadgar i sin helhet.

Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) vad gäller hantering av personuppgifter. Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy finns att också ladda ner bland dokumenten till höger.

 
Image

Giva Sveriges kvalitetskod

Loggan Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här.

Kvalitetskoden ställer krav på att vi som medlemsorganisation upprättar en årsredovisning över vår ekonomi samt publicerar en effektrapport om den nytta vi åstadkommer inom våra verksamheter. I menyraden till höger finner du de senaste effektrapporterna.