Opinionsbildning


Opinionsbildning är en viktig del av vårt arbete. Genom olika typer av kommunikationsinsatser och informationsspridning ämnar vi skapa opinion för starkare tobakslagar - som ökar chansen att fler barn och unga förblir tobaksfria.

Ladda fler rapporter