30 procent av gymnasieeleverna i årskurs två använder tobak.
Du kan hjälpa oss att ändra på det!


Image

Guldvingen – för en stark och tobaksfri generation unga.

Image

Är rökning ett problem bland våra barn?

Var tredje elev i årskurs 2 på gymnasiet använder tobak och användandet av e-cigaretter och vitt snus ökar. Kompisars påverkan och viljan att passa in gör att unga börjar röka när både föräldrars, skolans och samhällets stöd brister. Bara drygt hälften av landets elever får ingående information om tobak i skolan.

Vad kan man göra?

Vi anser att det är alla barns rätt att få en tobaksfri skoltid och den kunskap som motiverar till ett tobaksfritt liv. 

Företag och privatpersoner kan stödja vårt tobaksförebyggande arbete enkelt och direkt via plattformen Target Aid.

För andra sätt att stödja och samarbeta med oss, se de olika Guldvinge-paketen nedan.

Du kan hjälpa oss göra skillnad.

Över 90 procent av alla de elever som tagit del av vår föreläsning inom projektet Tobaksbarn anser att den innehåller argument för att avstå från tobak. I vårt projekt Tobaksfri skoltid har vi hjälpt skolor att halvera antalet tobaksdebuter. Tyvärr räcker vår budget i dagsläget bara till att nå en bråkdel av landets elever. Du kan hjälpa oss att nå ut till fler.

Vad är Guldvingen?

Guldvingen är en symbol och en utmärkelse som vi delar ut till företag och förebilder som gjort betydande insatser för starka och tobaksfria barn. Guldvingen kan också hjälpa företag att stärka sina medarbetare och sänka tobaksrelaterade kostnader och ohälsa på företaget.

Vad blir effekterna?

 • Fler tobaksfria barn och ungdomar.
 • Ökad kunskap och stolta medarbetare.
 • Minskade kostnader för ohälsa.

bara hälften får ingående information om tobak i skolan.

liten: 50 tkr

 • 1 400 elever 
 • 1 föreläsning på företaget
 • En gemensam pressrelease och närvaro i digitala kanaler
 • Diplom samt rätten att använda årets Guldvinge i all kommunikation

Mellan: 250 tkr

 • 7 000 elever 
 • 1 föreläsning på företaget
 • Gemensam aktivitet och PR-plan för att aktivera samarbetet
 • Diplom samt rätten att använda årets Guldvinge i all kommunikation

stor: 500 tkr

 • 14 000 elever 
 • 1 föreläsning på företaget
 • Co-branding, gemensamma produkter eller tjänster där en del av intäkten går till NSGs arbete
 • En gemensam PR-plan för att aktivera samarbetet
 • Diplom samt rätten att använda årets Guldvinge i all kommunikation
Image

Mer info?

För mer information vänligen kontakta vår generalsekreterare på helen@nonsmoking.se

Tack för att ni är med och räddar nästa generation!

 • PlusGiro: 90 1979-5
 • Bankgiro: 901-9795
 • Swish: 123 90 1979 5