Stöd och råd


Det främsta syftet med våra projekt är att stödja skolor i deras tobaksförebyggande arbete. Här finns även material anpassade till lärare, föräldrar och andra vuxna som vill ha stöd och råd kring hur man kan prata med barn om tobak samt stödja dem till att förbli tobaksfria.