1 juli: Ny lag om tobak och liknande produkter träder i kraft!

Från och med idag träder den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft. Nu införs tillståndsplikt för tobaksförsäljare och fler rökfria utomhusmiljöer, såsom uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser och perronger. A Non Smoking Generation har arbetat länge för barns och ungas rätt att slippa exponeras för tobaksrök och detta är ett viktigt steg på vägen.

1 juli 2019 ersätter lagen om tobak och liknande produkter den tidigare tobakslagen från 1993, och även lagen från 2017 som reglerar e-cigaretter. Den nya lagen omfattar nu både cigaretter, snus, e-cigaretter, vattenpipor och fler liknande produkter.

Lagen innebär ett utökat rökförbud på fler offentliga platser utomhus, däribland uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser, hållplatser för kollektivtrafik och entréer till allmänna lokaler. Rökförbudet gäller cigaretter, e-cigaretter och andra produkter som röks eller inhaleras. Syftet är att öka allas tillgänglighet till allmänna platser och främja folkhälsan. Rökfria miljöer minskar exponering och bidrar till att avnormalisera tobaksbruk, vilket är särskilt viktigt för att skydda barn och unga.

Nu införs även tillståndsplikt för tobaksförsäljare, vilket innebär att de som vill sälja tobak måste söka tillstånd hos kommunen och genomgå en prövning. Prövningen handlar om att bedöma sökandens lämplighet genom att granska ekonomi och brottsregister.

Lagen innebär också en ny reglering av snus som fastställer att snusdosor med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Förbudet mot att sälja små och då ofta billigare förpackningar syftar till att minska tillgången bland ungdomar.

Läs mer om den nya lagen hos Folkhälsomyndigheten.