1,5 miljon möjligheter

sidbild_15-miljon-mojligheter_520x284

I Sverige är numera internet och sociala medier, framförallt bloggar, en del av flickors vardag. I takt med sociala medier växer finner även företag dessa som en kanal att marknadsföra sina produkter. Med de luckor som finns i marknadsföringslagen kan det förekomma både medveten och omedveten marknadsförings av tobak inom sociala medier, till exempel genom positiva framställningar av tobak i form av bild och text på bloggar. 93 % av alla flickor mellan 12 och 15 år läser bloggar dagligen. Detta är också samma grupp som enligt svensk statistik löper störst risk att börja röka. För att få ett grepp om hur tobaken framställs i bloggar har vi på A Non Smoking Generation låtit genomföra en kartläggning av tobak på de 50 största mode- och livsstilsbloggarna i Sverige, vilka har stor påverkanskraft bland unga.

Kartläggningen är gjord under en vecka i november 2012 och under perioden konstaterades att 1,5 miljoner läsare nåddes av varierande budskap innehållande tobak. Majoriteten av inläggen som innehåll cigaretter var från helgen, fester och från sociala sammanhang. Dessa bilder syftar som regel inte till att marknadsföra tobak, men likväl exponeras läsare för text och bild innehållande tobak, vilket normaliserar och ibland till och med glamouriserar tobak.

Vi vet av tidigare forskning att exponering av tobak på film leder till ökad risk för att testa eller börja röka bland ungdomar. Vi vet också att förebilder påverkar om man börjar eller avstår från att röka.

Då bloggar är ett forum där tobak förekommer och där många unga vistas är det av stor vikt att belysa detta! Många flickor läser bloggar för att få inspiration och kan komma att påverkas av den bild av rökning som framställs på bloggar.

På söndag bjuder vi därför in bloggar till att diskutera detta, vi informerar om tobak och dess skadeverkningar, hur tobaksindustrin marknadsför sig mot just unga tjejer, om barnarbete i tobaksindustrin och om deras egen mark att påverka detta.

Ta del av hela rapporten via länken nedan.