2000 danska butiker döljer tobak

Tobaksprodukter döljs från runt 2000 butiker i Danmark från och med 1 juli 2019. Sex dagligvarukedjor har beslutat att inte exponera tobak i syfte att skydda barn och unga från att börja med tobak.

Dagligvaruhandeln i Danmark har tagit ett frivilligt initiativ att inte exponera tobak öppet för sina kunder. I samarbete med organisationen Kræftens Bekæmpelse, som arbetar mot cancer, har hittills sex butikskedjor med cirka 2000 butiker gömt undan tobaksprodukterna. Syftet är att bidra till en bättre folkhälsa och förebygga tobaksbruk bland ungdomar.

Initiativet inspirerades av Island som införde exponeringsförbud för tobak i butik redan 2002. Butikskedjorna och Kræftens Bekæmpelse försöker nu påverka landets politiker att fatta samma beslut och förbjuda exponering för alla försäljningsställen.

Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta, menar att beslutet är ett viktigt steg på vägen mot en starkare tobakslagstiftning som främjar både hälsa och en hållbar utveckling. Exponeringsförbud är särskilt viktigt för att skydda barn och unga.

Tobaksfakta och A Non Smoking Generation uppmuntrar svenska butikskedjor att följa Danmarks initiativ, och efterlyser en lag om exponeringsförbud för tobak från Sveriges politiker.

Läs mer hos Tobaksfakta.