2013 – ett bra år!

Så här på dagen före årets sista dag bör det vara på sin plats att summera året som gått. Kort och gott har det varit ett händelserikt år med många debatter, diskussioner och möten med både politiker, beslutsfattare, unga, föräldrar och andra organisationer.

Att nämna allt är omöjligt men vill ändå dela med mig av några nyårskarameller för att exemplifiera ett fantastiskt år!

Året började med stora diskussioner kring förslaget på nytt tobaksproduktdirektiv som EU presenterade i december 2012. Ett bra förslag som under året har stöts och blötts i EUs olika korridorer och lokaler. Direktivet har så klart varit ett av våra fokusområden under året. Och direktivet fick också avsluta året, EU kom till slut överens om ett färdigt nytt tobaksproduktdirektiv. Ett något urholkat men ändå ett nytt och uppdaterat direktiv.

Under året har tobaksfrågan varit aktuell och uppmärksammad på många olika vis. I media och i den allmänna debatten om allt från rökfria miljöer, marknadsföring och EUs direktivförslag.

Vi inledde året med en bloggsession där vi träffade flertalet stora och mellan stora bloggare för att diskutera tobak. Samtidigt presenterade vi vår kartläggning över hur tobak förekommer i bloggvärden. Sociala medier är viktiga arenor för unga och därför även viktiga för tobaksförebyggande arbete och att lyfta i den allmänna debatten, inte minst för utredningen kring just marknadsföring av tobak i sociala medier.

Exponeringsförbud och neutrala paket har varit två av våra huvudfrågor som vi under året drivit på i både direktkontakt med politiker och beslutsfattare, i debattartiklar och i aktiviteter i både Almedalen och på sociala medier samt på central stationen i Stockholm.

Rökfria miljöer har också varit en aktuell och viktig fråga som vi drivit på både genom vår kampanj sandlådefasoner och i direktkontakt med utredningen.

Under året har vi även drivit tre stora preventionsprojekt utöver vår dagliga verksamhet mot skolor och elever. Projekt oberoende, Tobaksfri skola 2.0 och Tobaksbarn. Tre olika projekt som alla syftat till att hitta nya utvecklade sätt att nå ut med det tobaksförebyggande arbetet. Projekt oberoende med fokus på kommunarbetet, tobaksfri skola 2.0 med fokus på implementering av tobaksförebyggande arbete i skolan och tobaksbarn med fokus på att lyfta nya vinklar på tobaksfrågan för unga.

2013 har helt enkelt varit ett händelserikt år och nu blickar vi framåt mot ett nytt år med nya utmaningar och nya möjligheter. Kan redan nu berätta att 2014 kommer inledas med en ny kostym för nonsmoking.se och följas upp av en mycket spännande kampanj.

Håll till godo och håll varandra i hand för nu kör vi!

Gott nytt år Vänner!