2022 höjs priset för tobaksproduktion och tobaksrelaterad nedskräpning

10 augusti 2021
 / 
2022 höjs priset för tobaksproduktion och tobaksrelaterad nedskräpning

I enlighet med flera EU-direktiv vidtar Sverige nu en rad åtgärder för att minska nedskräpningen i naturen och offentliga miljöer. Nästa år träder nya regler i kraft som bland annat innebär större ansvar för producenter, samt att fimpar och prillor som slängs på marken kan resultera i böter på 800 kronor. Det rapporterar Sveriges Radio.

Sverige och andra medlemsländer i EU håller nu på att genomföra flera EU-direktiv i syfte att minska skadligt skräp i naturen. En konsekvens är att producenter som är verksamma i Sverige kommer bli ansvariga för hantering och uppstädning av avfallsprodukter, samt ta över städkostnaderna från kommunerna. Detta innebär att den totala produktionskostnaden för exempelvis cigaretter och snus kommer att öka, vilket medför att producenterna kommer höja tobakspriset för konsumenter. Enligt regeringens beräkningsmodell kan detta producentansvar resultera i att cigarettpaket blir 2,5 kronor dyrare.

Det kommer även bli dyrare för tobakskonsumenter att slänga sitt tobaksrelaterade avfall på marken. Det tidigare undantaget för ringa nedskräpning kommer tas bort och personer som slänger exempelvis fimpar eller prillor på marken kommer kunna straffas med böter på 800 kronor.

2020 gjordes en skräpmätning i hela landet under en vecka. Resultatet blev 35 miljoner skräpföremål, varav det vanligaste och näst vanligaste föremålen var tobaksvaror med filter samt portionssnus.

De nya reglerna för att minska nedskräpningen av tobak och andra miljöfarliga produkter träder i kraft vid årskiftet.

Hjälp oss att förebygga tobaksbruk, och bidra till en bättre miljö, här.