3 sätt som e-cigarettanvändning påverkar den psykiska hälsan

30 september 2021
 / 
3 sätt som e-cigarettanvändning påverkar den psykiska hälsan

Det är välkänt att nikotin skadar unga hjärnor som utvecklas, och ökar risken för beroende, men få känner till nikotinets påverkan på den psykiska hälsan. Oberoende studier visar på samband mellan e-cigarettanvändning, nikotin och ökad risk för depression samt ångest.

Organisationen The Truth Initiative uppmärksammar tre sätt som e-cigarettanvändning påverkar det psykiska måendet.

  1. Det är dubbelt så vanligt att ha en depressionsdiagnos bland personer som använder e-cigaretter jämfört med personer som aldrig har använt e-cigaretter
  2. E-cigarettanvändning kan försämra symtom av depression och ångest
  3. Det finns en koppling mellan nikotinanvändning och diagnoser som ADHD

För att skydda ungas fysiska och psykiska hälsa är det avgörande att förebygga alla former av nikotinberoende. Det bästa är såklart att aldrig börja, men studier visar att även personer som lyckas sluta med tobak minskar risken för depression, ångest och stress, samt får bättre humör och livskvalitet.

Vill du hjälpa oss att förebygga nikotinberoende bland unga? Stöd oss här.

Läs mer om studierna hos The Truth Initiative.