Event: Tobaksfri på Grand Hotel

Torsdag den 8 februari deltog vi i ett event med Tobaksfri duo för att fira deras 25-åriga tobaksförebyggande arbete. Dagens tema var hållbar utveckling och programmet bestod av exempel från deras framgångsrika arbete runt om i Sverige, föredrag från olika talare, gruppdiskussioner och underhållning.

Den engagerande människorättsjuristen Parul Sharma talade under förmiddagen om hållbarhet och ansvar. Hon lyfte fram hur de globala hållbarhetsmålen är beroende av varandra och att Agenda 2030 ägs av alla. Hon belyste att Sverige behöver arbeta för att minska ojämlikhet enligt mål 10 och främja hållbar konsumtion och produktion enligt mål 12. Idag kräver vår livsstil resurser från fyra jordklot.

På eftermiddagen fick vi möjlighet att berätta om lärdomar och erfarenheter från resan till Malawi, samt informera om vårt projekt Tobaksbarn. I slutet av dagen arrangerade vi en workshop för högstadieelever som var ambassadörer för Tobaksfri duo. Vi diskuterade tobak ur ett globalt hållbarhetsperspektiv och utbytte reflektioner kring allt vi lärt oss under dagen.

Sammanfattningsvis är vi tacksamma som fick ta del av en intressant, lärorik, berörande och inspirerande dag!

IMG_0093

IMG_0096 IMG_0097 3 IMG_0094 IMG_0098 2