World Health Day 2018

E_SDG goals_icons-individual-rgb-03

Världshälsodagen, som 2018 infaller lördag den 7 april, syftar till att främja ”health for all” – hälsa för alla. Världshälsoorganisationen (WHO) vill uppmana världens ledare till att arbeta för uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen, med särskilt fokus på mål 3 om människors rätt till god hälsa och välbefinnande. Årets tema handlar om att mobilisera politisk vilja så att alla människor överallt i världen får tillgång till grundläggande och tillräcklig sjukvård utan ekonomiska hinder.

I samband med Världshälsodagen vill A Non Smoking Generation uppmärksamma betydelsen av global tobakskontroll och nationellt tobaksförebyggande arbete för att uppnå hållbarhetsmål nummer 3. Rökning dödar nästan varannan rökare. Rökning dödar ungefär 12 000 människor i Sverige varje år. Tobaksbruk dödar ungefär sju miljoner människor i världen varje år. Nästan en miljon av dessa människor dör på grund av passiv rökning.

År 2020 beräknas 8,4 miljoner människor i världen dö på grund av tobak. 70 % av dödsfallen beräknas ske i låginkomstländer. När tobaksbruket minskar i höginkomstländer satsar tobaksindustrin stort på marknadsföring i låginkomstländer. Tobak odlas ofta i fattigare länder där många odlare arbetar utan skyddsutrustning och riskerar att drabbas av nikotinförgiftning via hudkontakt med tobaksplantan. Samtidigt saknar fortfarande hälften av världens befolkning tillgång till grundläggande sjukvård enligt WHO.

Tobaksindustrin motarbetar människors rätt till god hälsa och hindrar global hållbar utveckling. För att stödja oss i vår kamp för att motarbeta tobaksindustrin, klicka här.

För att läsa mer om Världshälsodagen 2018, klicka här.