Snart standardiserade tobaksförpackningar i Kanada

1280px-Flag_of_Canada.svg

Kanada blir nästa land som lagstiftar om införandet av standardiserade tobaksförpackningar fria från reklam. Detta är en av åtgärderna som regeringen beslutat om för att minska tobaksbruket.

Kanadas folkhälsomyndighet Health Canada har fått mandat av regeringen att utforma standardiserade tobaksförpackningar, i form av reklamfria paket i oattraktiv färg med tydliga varningsbilder. Denna åtgärd rekommenderas i WHO:s tobakskonvention i syfte att förebygga tobaksbruk bland unga. Standardiserade tobakspaket finns redan i Australien, Frankrike, Storbritannien, Irland och Nya Zeeland.

Utöver reklamfria paket har regeringen beslutat om att reglera e-cigaretter och liknande produkter, exempelvis genom att förbjuda godisliknande smaker och begränsa marknadsföring. Datum för när regleringarna börjar gälla är inte bestämt, men vanligtvis tar det sex månader från regeringens godkännande.

Läs mer hos Tobaksfakta.