Internationella ungdomsdagen: tobak är en ungdomsfråga

Skärmavbild 2018-08-10 kl. 08.43.10

På söndag den 12 augusti är det den internationella ungdomsdagen. Dagen instiftades av FN 1999 för att sätta ungdomsfrågor på agendan hos regeringar och organisationer runtom i världen.

9 av 10 rökare börjar röka under sina ungdomsår. Hundratusentals ungdomar tvingas arbeta under skadliga förhållanden på tobaksodlingar. Tobak är en ungdomsfråga. Inför ungdomsdagen vill A Non Smoking Generation uppmärksamma vårt arbete för att skydda ungdomar och presentera resultat från vår senaste undersökning om svenska ungdomars attityder till tobak.

  • 9 av 10 ungdomar ser kompisars påverkan som orsak till att börja röka.
  • 8 av 10 anser att viljan att passa in är en orsak till att börja röka.
  • 4 av 10 har fått ingående information om tobak i skolan.

Undersökningen, som i sin helhet snart kommer att presenteras i en rapport, visar behovet av att arbeta mer aktivt mot tobak i skolan. Målet med vårt projekt Tobaksfri skoltid är att skolan ska bli en plats och tid där tobaksfrihet är normen. I vårt projekt Tobaksbarn sprider vi kunskap om hur tobaksindustrin motverkar hållbar utveckling, utnyttjar barnarbete och bidrar till miljöförstöring. Vi vill förändra situationen gällande både konsumtion och produktion av tobak som skadar ungdomar världen över.