Världsdagen för mental hälsa

Skärmavbild 2018-10-08 kl. 13.31.33

Den 10 oktober infaller ”World Mental Health Day” – Världsdagen för mental hälsa. Enligt Världshälsoorganisationen syftar dagen till att uppmärksamma frågor relaterade till mental hälsa samt uppmuntra insatser som bidrar till mental hälsa runtom i världen.

A Non Smoking Generation vill idag belysa en av flera anledningar till att tobak är en fråga med stark koppling till människors mentala hälsa. Nikotinet som utvinns ur tobaksplantan, för att sedan användas i olika tobaks- och nikotinprodukter, ökar bland annat risken för depression och försämrar inlärning samt koncentrationsförmåga.

I vår senaste Novusrapport Stödet brister, som är baserad på en undersökning om allmänhetens attityder till tobak, framkommer att endast 6 % känner till att nikotin kan ge inlärningssvårigheter. Detta arbetar vi för att förändra!