Söner till rökande pappor får sämre spermiekvalitet

26 november 2018
 / 

sperium-2505954_960_720

Tidigare forskning har visat att mammors rökning under graviditeten kan försämra söners spermiekvalitet. Ny forskning från Lunds universitet visar att även pappors rökning kan påverka.

Rökvanor hos män kan påverka deras söners sperma. Den nya studien visar att unga män vars pappor rökte under perioden då mammorna blev gravida hade totalt 51 procent färre spermier, jämfört med unga män vars pappor var rökfria. I genomsnitt var spermiekoncentrationen 41 procent lägre hos männen med rökande pappor.

Tidigare studier har påvisat ett samband mellan mammors rökning under graviditeten och sönernas sperma, men enligt den nya studien verkar det som att pappors rökning har betydelse oavsett mammornas tobaksbruk. Forskarna kontrollerade även för andra faktorer, såsom männens egna rökvanor och socioekonomi.

Forskarna vill inte dra för stora slutsatser på grund av studiens begränsade omfattning och menar att det behövs mer forskning på området. De tror dock att resultatet kan uppmärksamma att båda föräldrarnas levnadsvanor har betydelse för barnets hälsa.

Läs mer hos SVT Nyheter.