4 sätt som tobaksindustrin försöker omdefiniera sig själv

13 september 2021
 / 
4 sätt som tobaksindustrin försöker omdefiniera sig själv

Den amerikanska organisationen Truth Initiative, som arbetar för att minska rökning, e-cigarettanvändning och nikotinberoende, har listat fyra strategier som tobaksindustrin använder för att förbättra sitt rykte och dölja den ofrånkomliga intressekonflikten mellan tobaksindustrin och folkhälsan.

När tobaksföretag lanserar nya tobaksprodukter, såsom e-cigaretter, upphettade tobaksprodukter och vitt snus, försöker de omprofiliera sig genom påståenden om att vilja bidra till lösningen på att eliminera tobaksrökningen. Tobaksindustrin gör dessa påståenden samtidigt som de utsätter en ny generation för risken att fastna i nikotinberoende och fortsätter att sälja cigaretter – som fortsatt är den största orsaken till globala dödsfall som går att förebygga.

  1. Positionerar sig själv jämsides folkhälsoarbetet

Tobaksindustrin försöker konsekvent framställa sig själv som en innovativ förespråkare av att sluta röka och förebygga tobaksbruk, och refererar ofta till folkhälsobegrepp för att främja sitt rykte.

När företag marknadsför rökfria tobaksprodukter – designade för att skydda och utöka deras kundbas när rökningen minskar – används folkhälsoretorikens begrepp om ”harm-reduction” (skademinimering). Industrin påstår att de nya produkterna är säkrare alternativ till cigaretter både för nya användare och för rökare som inte lyckas sluta.

Truth Initiative uppmärksammar att trenden på den amerikanska marknaden indikerar att denna strategi inte handlar om faktisk skademinimering, utan snarare ett försök att utveckla en marknad för nikotin bland en generation av unga personer som avstår traditionella cigaretter.

  1. Infiltrerar forskning och vetenskapliga publikationer

Tobaksföretag anlitar folkhälsoforskare som genomför undersökningar för deras räkning i syfte att att positionera sig själva som experter inom rökavvänjning.

Industrin har till och med startat en stiftelse – Foundation for a Smoke-Free World – för att finansiera vetenskaplig forskning. Nyligen avslöjade utomstående forskare att vissa forskare med koppling till denna stiftelse inte var transparenta med deras relationer till tobaksindustrin när de publicerade studier finansierade av tobaksindustrin i högt ansedda vetenskapliga tidskrifter.

  1. Framställer sig själva som goda företagsmedborgare

Samtidigt som industrin lanserar och aggressivt marknadsför nya elektroniska och smaksatta produkter för att utöka sin marknad gör den storskaliga investeringar i PR genom initiativ för folkhälsan, samhället eller miljön.

Ett exempel är e-cigarettföretaget JUULs preventionskampanj ”What Parents Need to Know About JUUL”. Istället för att utbilda föräldrar i riskerna med e-cigarettanvändning och nikotinberoende bland ungdomar handlade kampanjen primärt om att marknadsföra JUUL som en rökavvänjningsprodukt.

Under två års tid spenderade JUUL omkring 75 miljoner amerikanska dollar på annonser för att marknadsföra deras CSR-aktiviteter (socialt ansvarstagande aktiviteter), medan deras investeringar i att faktiskt förebygga användning bland minderåriga var knappt hälften så stora.

  1. Stärker sitt inflytande hos ideella organisationer och beslutsfattare

Tobaksföretag använder strategiska donationer och inleder samarbeten med organisationer och beslutsfattare för att skaffa inflytande över beslut som kan påverka deras affärsintressen, samt för att förbättra sitt rykte bland befintliga och potentiella kunder. Dessa bidrag och samarbeten fungerar också som en PR-strategi för att öka synligheten och nyrekryteringen av kunder bland unga människor.

A Non Smoking Generation får ofta samarbetsförfrågningar från stora tobaksföretag i media, som hävdar att de också arbetar för en rökfri generation. Vi svarar konsekvent nej till sådana förfrågningar och informerar om att vår vision är direkt motsatt tobaksindustrins vision: A Non Smoking Generation arbetar för att skydda barn och unga från de produkter som tobaksindustrin försöker få dem att bli beroende av. Sådana förfrågningar och medieutspel är endast strategier som företagen använder för att förbättra sitt rykte och främja sina oetiska affärer.

Vill du hjälpa oss att motarbeta tobaksindustrins strategier? Se vad du kan göra här.

Läs mer och lyssna till folkhälsoexperter diskutera dessa fyra strategier hos Truth Initiative.