81 % av unga e-cigarettanvändare i USA började på grund av psykisk ohälsa

Fyra av fem unga e-cigarettanvändare i USA uppger att de började använda e-cigaretter för att hantera stress, ångest eller depression. Hälften av amerikanska ungdomar som använder e-cigaretter frekvent uppger att de måste använda produkten för att hantera sin stress och ångest. Det visar nya undersökningar av The Truth Initiative.

Forskning visar att nikotinanvändning kan förvärra symtom av ångest och depression, samt öka risken för att diagnostiseras med depression. Nya undersökningar, gjorda av den amerikanska organisationen The Truth Initiative, visar att en stor majoritet av unga som använder e-cigaretter valde att börja på grund av stress, ångest eller depression. Många unga fortsätter också därefter att använda e-cigaretter för att hantera dessa känslor.

Sambanden mellan nikotin och psykisk ohälsa är relativt okända bland ungdomar. Enligt en undersökning som genomfördes i juni 2021 instämmer enbart 44 procent av unga e-cigarettanvändare i 15-24-års ålder att användningen kan förvärra ångest och irritabilitet. Hälften av de som använder e-cigaretter frekvent (minst 20 dagar under den senaste månaden) uppgav att de måste använda produkten för att hantera stress och ångest, och 45 procent uppgav att det var okej att använda e-cigaretter för avslappning.

I en undersökning om psykisk hälsa som genomfördes i augusti 2021 uppgav 81 procent av unga e-cigarettanvändare i 15-24-års ålder att de började för att minska stress, ångest eller depression. 78 procent av de som hade börjat använda e-cigaretter innan pandemin uppgav att deras användning har legat på samma nivå eller ökat under pandemin.

Personer som lyckas sluta röka kan minska sin ångest, stress och depression, och växande bevis indikerar att även personer som lyckas sluta med e-cigaretter upplever förbättrad psykisk hälsa. Undersökningarna av The Truth Initiative stödjer detta samband. 47 procent av unga som har slutat med e-cigaretter uppgav att de upplever större kontroll jämfört med när de använde e-cigaretter, och hela 90 procent känner sig mindre stressade och deprimerade.

Vill du hjälpa oss att öka kunskapen om nikotinets påverkan på ungas psykiska hälsa? Stöd oss här.