A Non Smoking Generation deltar i europeisk tobakskonferens!

9 oktober 2023
 / 
A Non Smoking Generation deltar i europeisk tobakskonferens!

Under vecka 41 anordnas den åttonde upplagan av ENSP-konferensen (European Network for Smoking Prevention) med fokus på tobakskontroll och de åtgärder som krävs för att minska tobaksbruket samt förbättra folkhälsan i Europa. Vi på A Non Smoking Generation är på plats i Florens för att delta i konferensen och dela våra erfarenheter från det tobaksförebyggande arbetet i Sverige.

Under årets europeiska tobakskonferens, närvarar fem representanter från A Non Smoking Generation: Helen Stjerna, generalsekreterare, Louise Johansson, samarbetsansvarig, Shannelle Sahlin, digital marknadsföringsansvarig, Anthonia Zachari, projektledare och Juliette Steno, vikarierande kommunikationsansvarig.

Dagen före konferensen deltar medarbetare i två workshops som genomförs av ENSP Youth Group med inriktning på kommunikation samt utformning av policy. Under konferensen kommer medarbetarna Louise och Shannelle att hålla en presentation som ämnar motivera och påminna de som arbetar inom tobaksprevention att reflektera över sina egna narrativ och strategier. Detta för att bekämpa tobaksindustrins försök att splittra och skapa förvirring inte enbart bland hälsodepartement, läkare, politiker, influencers och allmänheten, men även bland de som arbetar med just tobaksprevention.

Vidare ämnar presentationen att påminna åhörarna om att arbeta för att stifta proaktiva, långsiktiga lagar som utesluter tobaksindustrin från politiken, och skifta fokuset från ett tobacco end-game till tobacco control. Syftet är att skapa en framtid där tobak inte ”accepteras såvida den är kontrollerad”, utan istället fasas ut helt för framtida generationer.

I samband med deltagandet i konferensen distribueras ett informationshäfte som informerar om utvecklingen i Sverige, tobaksindustrins manipulativa strategier och vilka åtgärder som krävs för att skydda unga från alla former av tobaks- och nikotinprodukter. Häftet togs fram i samarbete med Hjärt-Lungfonden och forskare vid Göteborgs universitet, Umeå universitet samt Karolinska institutet.

Vill du hjälpa oss att sprida denna viktiga kunskap till ännu fler? Stöd vårt arbete här.