Debatt i SVT Aktuellt: Snusförbud i skolan

27 mars 2024
 / 
Debatt i SVT Aktuellt: Snusförbud i skolan

Under tisdagskvällen medverkade vår generalsekreterare, Helen Stjerna, i Aktuellt för att belysa de effekter som en tobaks-/nikotinfri skoltid skulle innebära. Under debatten lyfter Helen bland annat grupptryckets påverkan, den sociala smittan och framför allt att unga själva stöttar detta förslag. Till skillnad mot opponentens och tobaksindustrins påståenden om att snus leder till färre rökare,  kan man se att det historiskt sett är genom kunskapsspridning och en striktare tobakslagstiftning som antalet rökare har minskat i Sverige – en minskning som började ske långt innan snusbruket ökade. Dessutom lyfter Helen att bruket av nikotinprodukter snarare riskerar att fungera som inkörsport till cigaretter. En starkare lagstiftning som skyddar unga mot skadliga nikotinprodukter såsom vitt snus och e-cigaretter är därmed central, särskilt med tanke på den explosionsartade ökningen av unga nikotinister idag.

Efter att Socialdepartementets utredare redovisade sitt förslag om en tobaks-/nikotinfri skoltid, har förslaget fått en omfattande spridning i både media och sociala medier. Helen Stjerna deltog i tisdagkvällens Aktuellt för att lyfta de vinster som en tobaks-/nikotinfri skoltid skulle innebära: 

Den största vinsten är att vi kan skydda barn och unga från att börja, eftersom vi ser att det här bruket, både snusning, rökning och användning av e-cigaretter är socialt smittsamma företeelser och vi ser att nio av tio svarar att man börjar på grund av kompisars påverkan, så om ingen använder dessa produkter i skolan skulle väldigt många färre börja och man skulle även få stöd att sluta. Det är väldigt många som vill sluta, men som inte kan, för att alla kompisar använder under skoltiden.

Genom att tobaksindustrin kallar nikotinprodukter för ”tobaksfria”, har de kunnat runda rådande tobakslagstiftning för att rekrytera ytterligare generationer i ett livslångt nikotinberoende. Deras strategi har inkluderat att göra produkterna lockande för unga, genom smaker och design, samt framställa dem som mindre skadliga – trots att oberoende studier tydligt visar att nikotinprodukter är långt ifrån ofarliga. Helen för fram hur användningen av nikotinprodukter även ökar risken för börja röka:  

Det vi vet av oberoende forskning är att om man börjar snusa ökar risken för att man ska börja röka eller använda andra nikotinprodukter. Det finns inga vetenskapliga belägg för att man är hjälpt av att snusa om man vill sluta röka. Tvärtom ökar risken för att man också ska börja röka om man använder snus.

Helen förklarar att det är den stärkta tobakslagstiftning som ligger bakom den minskade användningen av cigaretter i Sverige:

Svenskarna slutade röka långt innan snuset började öka och anledningen till att snusningen nu ökar är för att tobaksindustrin har lanserat det vita snuset och att e-cigaretter har fått härja fritt utan att vi har haft en vettig regering. Anledningen till att Sverige har få antal rökare jämfört med övriga Europa är att vi var tidiga med rökfria arbetsplatser, att vi tidigt fick ett marknadsförbud.

A Non Smoking Generation understryker att ett fritt val kräver välgrundad kunskap. Detta förutsätter insikt i produkternas negativa hälsoeffekter samt tobaksindustrins oetiska metoder, som att anpassa sina produkter för att tilltala barn och ungdomar med lockande smaker och attraktiv design, erbjuda nikotinprodukter till låga priser och marknadsföra dem som ofarliga. Dessutom är det viktigt att vara medveten om tobaksindustrins omfattande negativa effekter på miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Ett verkligt fritt val innebär även frihet från grupptryck och från ständig exponering av dessa produkter. Enligt vår senaste Novusundersökning anger sju av tio ungdomar mellan 14-18 år att de vill ha en tobaks-/nikotinfri skoltid.  Vi uppmanar regeringen att ta ställning och prioritera barn och ungas hälsa genom att införa och implementera en skoltid fri från tobak-/nikotin.

Vill du vara med och skapa en tobaks-/nikotinfri generation? Stöd vårt arbete här.