A Non Smoking Generation i Jämtlands tidning

6 december 2021
 / 
A Non Smoking Generation i Jämtlands tidning

Under vecka 46 besökte våra föreläsare, Andrea Kärrman och Shannelle Sahlin, Östersund för att sprida kunskap om hur tobaksindustrin hindrar global hållbar utveckling. I samband med föreläsningar på flertalet högstadie- och gymnasieskolor intervjuades de även i Jämtlands tidning, vilket resulterade i en artikel som belyser elevernas positiva reaktioner på innehållet i föreläsningen. 

Enligt rapporter från Jämtland har snusandet bland tjejer i gymnasiets årskurs två ökat drastiskt i Jämtland de senaste åren – från 14 procent år 2015 till 26 procent 2019. Vi på A Non Smoking Generation hoppas därför att kunskapen om barnarbetet och miljöpåverkan inom tobaksindustrin kan göra skillnad och ge unga starka argument för att vilja avstå från alla former av tobak. Detta gäller även nya ”tobaksfria” nikotinprodukter, såsom vitt snus och e-cigaretter, då allt nikotin kommer ifrån tobaksplantan och orsakar samma hållbarhetsproblem.

Utdrag från artikeln:

Än så länge tycker vi att det gått bara bra att föreläsa och det är kul att se att eleverna verkligen tar till sig information. Vi märkte också att eleverna var tacksamma för föreläsningen. Det var många som kom fram till oss efteråt för att prata. vilket är jättekul. Vårt mål är att ungdomarna ska hänga med och tycka det är kul och intressant att lyssna, berättar Shannelle och Andrea.

De tror att okunskap är en stor anledning till att många börjar använda sig av tobak. Att det klassas som något coolt och att alla olika smaktillsatser lockar. De har märkt att då de är ute och informerar, blir många elever chockade av vad de får veta.

Vill du hjälpa oss att sprida kunskapen till ännu fler? Stöd vårt arbete här.