I upprop om ny biståndspolitik – med 103 andra biståndsorganisationer

104 biståndsorganisationer går samman i ett upprop mot regeringens ekonomiska prioriteringar i biståndspolitiken. Organisationerna menar att de politiska prioriteringarna har andra syften än att låta effektivitetsprinciperna och biståndets mål styra biståndspolitiken. Det leder till en ekonomisk åtstramning av avgörande förändringsarbete, såsom vår föreläsningsturné med syftet att sprida kunskap om tobaksindustrins globala konsekvenser för en ung publik. Vi på A Non Smoking Generation ifrågasätter regeringens kortsiktiga prioriteringar och påpekar att detta beslut ökar samhällskostnaden avsevärt när barn och unga står utan kunskap om tobakens allomfattande effekter.

Biståndsminister Johan Forssell och hans statssekreterare har signalerat förändring i svensk biståndspolitik. Dessa förändringar leder till prioriteringar som hotar viktigt förändringsarbete inom global utveckling. A Non Smoking Generation och 103 andra organisationer inom ForumCiv uppmanar regeringen att prioritera effektivitet och transparens i svensk biståndspolitik. Regeringen behöver ta biståndsorganisationernas insikter och oro på allvar. 

De ekonomiska prioriteringarna har lett till en bidragsminskning för flera organisationer som jobbar för en global utveckling med syftet att hjälpa människor i fattigdom under förtryck. A Non Smoking Generations nationella föreläsningsturné “Tobaksbarn – barnarbete i ny förpackning” är ett av många projekt som blir ekonomiskt lidande. Föreläsningen upplyser unga om tobaksindustrins globala konsekvenser såsom barnarbete, fattigdom och miljöförstöring. Majoriteten av de unga åhörarna anser att de får argument för att avstå från tobak genom föreläsningen. Kunskapen om tobak och tobaksindustrins konsekvenser är fortsatt låg och därför är kunskapsspridningen en essentiell del av förändringsarbetet.

Höstens föreläsningsturné ”Barnarbete i ny förpackning” finansieras av Cancerfonden och Hjärt- & Lungfonden som täcker upp för de bortfall som regeringens prioriteringar har orsakat. Cancerfonden och Hjärt- & Lungfondens finansiering är i år en kortsiktig lösning för projektet fortlevnad. A Non Smoking Generation ifrågasätter regeringens kortsiktighet i biståndspolitikens prioriteringar. Resultatet av regeringens beslut leder till avsevärt ökade samhällskostnader när barn och unga står utan kunskap om tobakens allomfattande effekter.  

Vill du hjälpa oss att nå ut med livsviktig kunskap till ännu fler? Stöd vårt arbete här.