A Non Smoking Generation sprider kunskap i Mix Megapol

16 december 2022
 / 
A Non Smoking Generation sprider kunskap i Mix Megapol

Onsdag den 14 december gästade vår generalsekreterare Helen Stjerna programmet Halv tre med Lotta Bromé i Mix Megapol för att kommentera Nya Zeelands nya lag som förbjuder rökning för framtida generationer.

Helen förklarar att svensk tobakspolitik kan stärkas på många punkter och lyfter resultat från vår senaste Novusundersökning som visar att det finns ett starkt stöd för starkare tobakslagar bland den svenska allmänheten.

Utöver hälsovinsterna av stärkt reglering, som skyddar barn och unga från att börja, lyfter hon tobaksindustrins omfattande hållbarhetsproblem såsom barnarbetet på tobaksodlingar.

Lyssna på det fem minuter långa inslaget här.