All tobaks- och nikotinreklam förbjuds i New Yorks tunnelbanor

29 november 2021
 / 
All tobaks- och nikotinreklam förbjuds i New Yorks tunnelbanor

Myndigheten som styr över New Yorks tunnelbanesystem, Metropolitan Transit Authority (MTA), har nyligen uppdaterat deras riktlinjer kring den reklam som resenärer exponeras för. Bland annat förbjuds annonser som marknadsför droger såsom cannabis, alkohol och alla former av tobaks- samt nikotinrelaterade produkter.

MTA:s marknadsföringspolicy syftar till att öka intäkterna till transportsystemet i New Yorks tunnelbana, men också till att skapa en trygg, attraktiv och välkomnande miljö som främjar resande för alla typer av människor – inklusive ungdomar.

Myndigheten tillåter endast annonser som ryms inom någon av följande kategorier; kommersiella annonser, statlig information och meddelanden från public service. Den uppdaterade policyn tydliggör dock att det finns många undantag, exempelvis annonser som:

  • stödjer eller motsätter sig viss politik, statlig myndighet eller internationell konflikt
  • är falska eller vilseledande
  • marknadsför illegala varor eller tjänster
  • innehåller eller beskriver våld eller sexuella trakasserier
  • innehåller material som förnedrar, nedvärderar eller främjar individer/grupper baserat på nationalitet, etnicitet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation eller religion
  • marknadsför tobak, nikotin eller tobaks-/nikotinrelaterade produkter, alkohol, cannabis eller cannabis-relaterade produkter

Vill du se ökad reglering av tobaks- och nikotinreklam i Sverige? Stöd vårt arbete här.