Alla är här!

Nu är det höstlovsvecka och med höstlovet kommer alla inspiratörer – till Stockholm. Under tre dagar har inspiratörerna vidareutbildning, då peppras dom med både ny information, nya idéer och ny energi.