Allmänheten positiva till rökfria utemiljöer

29 maj 2020
 / 
Allmänheten positiva till rökfria utemiljöer

78 procent av den svenska allmänheten är ganska eller mycket positiva till det utökade rökförbudet på allmänna platser utomhus som infördes den 1 juli 2019. 90 procent anser att de har koll på förbudet. Det visar en Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Den 1 juli 2019 blev det förbjudet att röka på fler offentliga platser utomhus, såsom uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser, hållplatser för kollektivtrafik och entréer till allmänna lokaler. I slutet av 2019 genomfördes en Novusundersökning kring allmänhetens attityder till den nya lagen och resultatet visar att kännedomen är hög samt att hela 78 procent är ganska eller mycket positiva till den. Frågorna besvarades av totalt 1100 personer.

I ett pressmeddelande berättar enhetschefen Josefin Jonsson att undersökningen visar att det finns en viss osäkerhet kring vilka produkter och platser som förbudet gäller. Nio av tio känner till att rökförbudet gäller på uteserveringar medan bara sju av tio är medvetna om att det gäller på lekplatser. Bara ungefär hälften har kännedom om att förbudet inte endast omfattar rökning av cigaretter, utan även vattenpipor och alla typer av e-cigaretter.

Många av de tillfrågade uppgav att det nya förbudet inte alltid följs och Folkhälsomyndigheten menar att ytterligare informationsspridning kring lagen behövs. Inom kort inleds därför en nationell kommunikationsinsats för att uppmärksamma de rökfria platserna.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.