Allmänheten uppmuntras anmäla rökning

21 mars 2019
 / 

I sommar blir det förbjudet att röka på uteserveringar, lekplatser, perronger, entréer och fler offentliga miljöer utomhus. Länsstyrelsen i Stockholm menar att det kommer bli svårt för kommunerna att kontrollera att exempelvis restaurangägare följer den nya lagen. Allmänheten uppmuntras därför att hjälpa till genom att anmäla överträdelser till kommunen.

1 juli utökas rökförbudet till fler offentliga miljöer och då blir de som är ansvariga för berörda miljöer också ansvariga för att det följs. Länsstyrelsen i Stockholm ska stödja kommunerna inför att den nya lagen träder i kraft. De lyfter fram att kommunernas uppgift att säkerställa att exempelvis restaurangägare följer förbudet kommer bli svår på grund av bristande resurser för tillsyn. Det kommer därför bli viktigt att allmänheten meddelar kommunen om de upptäcker restauranger där rökning tillåts.

Det kan även bli svårt för restaurangägare och lokalt ansvariga att axla ansvaret att följa förbudet, eftersom de inte tillåts avvisa gäster som röker. Om de trotsar förbudet riskerar de dock att straffas med böter och kan få deras alkoholtillstånd indraget.

Lagen är otydlig gällande hur långt rökförbudet sträcker sig från berörda platser. Kommunerna kommer därför själva få bedöma vilket avstånd som gäller och är relevant på olika platser. I områden med många butiker, restauranger och andra serveringar kommer det i stor utsträckning bli helt rökfritt.

Läs mer hos Nyheter 24.