Allt färre spädbarnsföräldrar i Stockholm röker

Rökning bland spädbarnsföräldrar i Stockholm minskar. Det rapporterar SVT Nyheter som tagit del av statistik från Socialstyrelsens nya rapport om spädbarnsföräldrars rökvanor. Rapporten visar dock på stora skillnader mellan olika kommuner.

Knappt åtta procent av barnen som föddes år 2017 i Stockholms län hade en förälder som rökte när de var spädbarn. Enligt Socialstyrelsen är det en liten minskning jämfört med 2016. Statistiken visar att rökning är betydligt vanligare bland pappor till spädbarn än bland mammor. Cirka åtta procent av papporna var rökare jämfört med cirka tre procent av mammorna.

Det är även stora skillnader mellan olika kommuner. Kommunen med flest rökande spädbarnspappor år 2017 var Södertälje där 18 procent av papporna rökte. Även i Botkyrka och Sigtuna fanns många rökande pappor. Flest rökande spädbarnsmammor bodde i Södertälje, Norrtälje och Nynäshamn.

Sedan 1999 har rökningen bland mammor till spädbarnsföräldrar mer än halverats. Under samma period har rökningen minskat även bland pappor, men inte i lika stor utsträckning. Carl-Erik Flodmark från Socialstyrelsen lyfter fram betydelsen av att ta hänsyn till båda föräldrarnas tobaksbruk. Spädbarn är särskilt sårbara för rökningens effekter och riskerar exempelvis att utveckla astma och allergier.

Socialstyrelsens rapport visar även att det är stora skillnader i rökvanor mellan olika län. I Västerbotten fanns lägst andel rökande föräldrar, knappt två procent, till barn födda år 2017. I Blekinge och Södermanland fanns högst andel rökande spädbarnsmammor, och i Blekinge fanns även högst andel rökande pappor.

Läs mer hos SVT Nyheter Stockholm.