Allt färre svenskar drabbas av lungsjukdomen KOL

19 november 2020
 / 
Allt färre svenskar drabbas av lungsjukdomen KOL

Antalet fall av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) har minskat kraftigt i Sverige. På 15 år har de allvarligare fallen blivit över 50 procent färre och den primära orsaken är minskad rökning. Det visar en ny studie från Norrbotten och Västra Götaland.

KOL är ett stort globalt hälsoproblem och i Sverige beräknas sjukdomen vara orsak till att ungefär 3000 personer dör i förtid varje år. Rökning är den enskilt största riskfaktorn för att drabbas av KOL och nu bekräftar en ny studie att minskad rökning har stor effekt på antalet personer som insjuknar. Studien baseras på två undersökningar som genomfördes i Norrbotten och Västra Götaland från 2009 till 2012. Resultatet visar att sju procent av totalt 1839 personer i åldrarna 21-78 år hade KOL, vilket är en minskning med 41 procent i Norrbotten vid jämförelse med en motsvarande studie från 1994.

Störst minskning, på över 50 procent, fanns bland fallen av svår och medelsvår KOL. 1994 hade åtta procent av studiedeltagarna  allvarlig KOL och i den nya studien hade motsvarande andel minskat till cirka 3,5 procent.

Helena Backman, forskare vid Umeå universitet och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)-studierna vid Region Norrbotten samt första författare till studien, betonar att:

– När vi nu kan se vilken förbättring minskad rökning innebär, finns all anledning att fortsätta med att förebygga att unga börjar röka. Det är också viktigt att personer som söker vård för luftvägsproblem och har riskfaktorer får genomgå lungfunktionsundersökning för att få diagnos och behandling.

Studien är ett samarbete mellan Umeå universitet, Göteborgs universitet, Region Norrbotten och Västra Götalandsregionen.

Läs mer här.