Allt fler unga använder e-cigaretter i Nya Zeeland

2 maj 2023
 / 
Allt fler unga använder e-cigaretter i Nya Zeeland

Vid årsskiftet införde Nya Zeeland ett förbud som innebär att ungdomar födda efter 2009 aldrig kommer att kunna köpa cigaretter lagligt. Syftet med åtgärden är att landet ska bli rökfritt till år 2025. Förbudet omfattar dock inte e-cigaretter och de senaste åren har e-cigarettbruket ökat drastiskt bland unga. 

Nya Zeeland har infört en ny lag som förbjuder alla som är födda efter 2009 att köpa cigaretter – för all framtid. I praktiken innebär det att åldersgränsen för tobaksköp höjs med ett år varje år, i hopp om att successivt fasa ut tobaksbruket i befolkningen. Denna åtgärd omfattar dock inte e-cigaretter, som har blivit allt mer populära bland landets ungdomar de senaste åren.

A Non Smoking Generation ser positivt på Nya Zeelands nya lag, men vill uppmärksamma att den hade skyddat unga mer effektivt genom att inkludera samtliga av tobaksindustrins beroendeframkallande och hälsofarliga produkter.

Mellan 2019 och 2021 tredubblades antalet e-cigarettanvändare bland unga i Nya Zeeland, och antalet har ökat ytterligare sedan årsskiftet när det nya förbudet mot cigarettköp trädde i kraft. Nu uppger över 23 procent av unga i åldern 15-24 år att de använder e-cigaretter.

Den nya lagen syftar till att minska rökningen och förbättra folkhälsan, men med anledning av den ökande e-cigarettanvändningen ifrågasätts nu huruvida denna utveckling togs i beaktning. Experter varnar för att e-cigaretter är lättillgängliga bland unga och att landets nuvarande lagstiftning misslyckas med att skydda unga från tobaksindustrins aggressiva marknadsföring.

A Non Smoking Generation efterlyser en stark och sammanhållen reglering av samtliga tobaks- och nikotinprodukter – som skyddar unga – i Sverige och övriga EU.

Vill du visa ditt stöd för åtgärder som bidrar till en tobaksfri generation i Europa? Skriver under på ett viktigt medborgarinitiativ här.

Källa: Expressen.